Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.
Адвокатско дружество  

Адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко." защити успешно правата и интересите на държавно дружество в съда

12.06.2017

На 30 май 2017 година Софийският апелативен съд (САС) постанови решение по дело от голям обществен интерес относно т.нар. „царските имоти“, с което потвърждава първоинстанционно решение на СГС, признаващо за установено, че държавно дружество „Врана“ ЕАД притежава правото на собственост върху имоти с площ от 1 414 дка. – земеделски земи към някогашното стопанство на двореца „Врана“. Правата на „Врана“ ЕАД се оспорват от Симеон Сакскобурготски и Мария-Луиза Хробок в качеството им на членове и наследници на Царското семейство.

Екипът на адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко.", воден от адв. Мария Дерелиева и с участието на адв. Лена Бориславова, пое защитата на въззивна инстанция на „Врана“ ЕАД в качеството му на ответник по ревандикационни искове, предявени от ищците Симеон Сакскобурготски и Мария-Луиза Хробок срещу държавата (представлявана от МРРБ) и „Врана“ ЕАД. По делото като помагач на страната на „Врана“ ЕАД е конституирано Министерство на земеделието и храните, представлявано от адвокатско дружество „Савова и сие“, което защитава държавата и по останалите "дела за царските имоти".

За целите на защитата на "Врана" ЕАД и Министерство на земеделието и храните като помагач на страната на ответника, екипът на двете адвокатски дружества извърши задълбочено проучване на статута на спорните имоти в исторически и законодателен план, като в резултат на приведените фактически и правни аргументи бе доказано, че претенцията за придобиване на имотите по давност от страна на ищците е изцяло неоснователна. Потвърдена бе практиката по "делата за царските имоти", според която Интендантството на цивилната листа на Негово Величество Царя като отделно юридическо лице е могло да придобива правото на собственост върху недвижими имоти и е получавало средства от държавния бюджет за извършване на дейността си, чрез което е осигурявало и издръжката и грижите на Царя като държавен глава. За собственик на спорните имоти бе признато Интендантството, а не царското семейство и неговите членове в лично качество, както претендираха Симеон Сакскобурготски и Мария-Луиза Хробок. Впоследствие имотите – предмет на делото, са законосъобразно внесени в капитала на клиента ни "Врана" ЕАД и са станали собственост на дружеството.

В резултат на успешната линия на защита САС постанови решение в полза на нашия клиент "Врана" ЕАД, с което потвърди, че спорните имоти с площ от 1 414 дка. към днешна дата принадлежат на „Врана“ ЕАД.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от връчването му при спазване на изискванията на чл. 280 и чл. 284 от ГПК.

Източник снимка: http://www.programata.bg/?p=170&l=1&c=3&id=1269