Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Александър Кацарски

Съдружник
a.katzarski@georg-tod.com
Тел.:+359 2 937 65 40

Области на практика:
Корпоративно право, търговско право, договори, арбитраж.

Описание на практиката:
Александър Кацарски специализира главно в корпоративното и търговското право. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1990 г. Специализира европейско фирмено и търговско право в Университета на Лимерик, Ирландия. Арбитър е в Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата от 1994 г., а от 2002 г. е и арбитър и помирител съгласно Вашингтонската конвенция за уреждане на международни спорове между държави и лица от други държави, назначен от правителството на Република България. Участвал е в проучване на Преобразуването на търговски дружества от Института "Макс Планк" за сравнително и международно частно право - Хамбург, Германия, през 2001-2002 г. През 2002 г. е експерт в проект за усъвършенстване на корпоративното законодателство, финансиран от Световната банка. Регистриран е като адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1996 г. От 2001 г. е член на "Георгиев, Тодоров и Ко."

В своята кариера Александър Кацарски е бил правен консултант по големи корпоративни и търговски сделки, като OTE-KPN по време на преговорите за продажбата на "БТК" АД, Maspex Ltd. - полско дружество, за придобиването на "Литекс Джус" АД, "Литекс Комерс" АД и "Литекс Шоп", Райфайзен Сентралбанк Остерих АГ, (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG), проекти на ЕБВР, Лукойл и много други. Консултира БТК относно преструктурирането на дълга им, както и по редица корпоративни въпроси. Представлява Неф Телеком, Завод за стоманобетонови конструкции и изделия, Балфор Бийти Рейл ГмбХ, Зееви Груп по арбитражни дела пред международния арбитражен съд в Париж.

Препоръчан от Chambers Europe, Chambers Global и Legal500.