Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Илиян Беслемешки

Адвокат
ilian@georg-tod.com
Тел.: +359 2 937 65 32

Области на практика:
Корпоративно, търговско и конкурентно право, обществени поръчки, процесуално представителство.

Описание на практиката:
Илиян Беслемешки е завършил Юридическия факултет на Софийския университет през 2004 г. и от началото на 2006 г. е адвокат от Софийска адвокатска колегия. Присъединява се към екипа ни през 2007 г. Участва в правния анализ на "Софийски имоти" и на НУРТС, в множество проекти по придобиване на недвижими имоти и/или дялови участия в страната от дружества от корпоративните групи ENEL, Immofinanz, Faisal Private Bank, Alfred Toepfer (сега ADM), Maxam и др.; консултира „Енергокoнсулт“ по три ВЕИ проекта за общо над 100 МW, предоставя всекидневно обслужване по правни въпроси на Рош България, Централен депозитар, Българска фондова борса – София, Българска банка за развитие, Център за градска мобилност – София, Максам България и др. Осъществява процесуално представителство по търговски (включително несъстоятелност) и административни дела на вече споменатите клиенти, както и на ЧД Карго, Параходство Българско речно плаване, ЕВН, Интернешънъл Асет Банк, Матей Казийски, Софарма Трейдинг и др.