Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Георги Костолов

Адвокат
kostolov@georg-tod.com
Тел.: +359 2 937 65 42

Области на практика:
Данъчно право, имуществено право и недвижими имоти, договори

Описание на практиката:
Георги е завършил Юридическия факултет на Софийския университет през 1998 г. и от 2007 г. е адвокат в Софийска адвокатската колегия. Притежава предишен опит като юрисконсулт в териториална данъчна служба, а също и като главен данъчен експерт в централното управление на българската Агенция по приходите. Работил е също като старши данъчен консултант в "Делойт България" през 2006 и 2007 г.

Опитът му включва участие в проекти за присъединяване на България към ЕС, в.т.ч. участие в Експертната група за прилагане на Шестата директива за ДДС и изготвяне на проекта на българския Закон за ДДС; европейски проект за "Кремиковци" АД (най-голямото металургично предприятие в България), където прави данъчен анализ на дейностите на дружеството; данъчно третиране на дейността на българския кол център на HP, данъчен анализ на гаранционните, ремонтни и сервизни услуги и доставки на IBM, правен анализ на "Софийски имоти" ЕАД от името на столичната Агенция по приватизация, участие в структурирането на продажбата на акциите на футболен клуб ЦСКА, правен консултант по въпроси за концесии и търсене, проучване и извличане на полезни изкопаеми на територията на Република България, участвал е в изпълнението на обществената поръчка за изготвяне на проекти на нормативни актове за въвеждане на електронното правителство в България и др.

Специалист е в областта на данъчното право.Квалификацията му включва даване на консултации и процесуално представителство по различни данъчни и правни въпроси.Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е класирано на първо място за 2013г. от Chambers&Partners и е препоръчана адвокатска кантора в областта на данъчните консултации и процесуално представителство по данъчни дела в България.

Опитът му напоследък включва процесуално представителство по данъчни дела за най-големите български дружества, както и данъчни консултации на български и мултинационални клиенти, анализ на данъчните последици при прехвърляне на дялове, акции и активи, придобиване на недвижими имоти от чуждестранни инвеститори, разпределение на дивиденти и др.