Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Николай Лазаров

Адвокат
nikolay_lazarov@georg-tod.com
Тел.: +359 2 937 65 08

Области на практика:
Административно право и обжалвания

Описание на практиката:
Николай Лазаров се включва в екипа през 2007 г. Завършил е право в Софийския Университет през 2005 г. Специализирал е също арбитраж и алтернативни способи за разрешаване на спорове в Арбитражния съд към БТПП. Специализира в разнообразни сфери, със специален интерес към работите на държавни и местни органи, конкуренция, публично-частни партньорства и частни финансови инициативи. Бил е асистент и в Университета по национално и световно стопанство в София. Опитът му включва процесуално представителство, подготовка на проекти за подзаконови нормативни актове /наредби на Столичния общински съвет/, изготвяне на правни становища и консултации. Има опит също така и в консултирането във връзка със строителство и териториално устройство, процесуално представителство по дела по ЗОП, както и по дела свързани с предоставянето на концесии.

През годините представлява големи компании по придобиването на концесионни права по Закона за подземните богатства и оценки на въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда. Някои от тях са Аурубис България, Дънди Прешъс Металс, Асарел Медет, Каолин и други. Представлява успешно Камарата на частните съдебни изпълнители в значимо за гилдията дело срещу Министерския съвет.