Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Иван Тодоров

Управляващ съдружник
i-todorov@georg-tod.com
Тел.:+359 2 937 65 38

Области на практика:
Административно право и обжалвания, приватизация, банково дело, сливания и придобивания.

Описание на практиката:
Иван Тодоров е управляващ съдружник на Георгиев, Тодоров и Ко. Професор е по административно право. Бил е национален консултант в работна група на ООН за институционални и структурни реформи в съдебната система в България. Участва като член и докладчик на комисията по изработването на АПК, както и като национален експерт по програма на ООН за административна модернизация на Централна и Източна Европа. Бил е два мандата член на съвета на директорите на най-голямата адвокатска фирма в Европа – Евършедс. Специализирал е в Университета на Южна Каролина и в Токио – в правителствената АOTS. Почетен гражданин е на Колумбия – столицата на Южна Каролина. Има 4 монографии, една от които е публикувана и от американско издателство. Заедно с проф. Кино Лазаров имат учебник по Административен процес, който има 4 преработени издания.