Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Александър Пачаманов

Съдружник
pachamanov@georg-tod.com
Тел.:+ 359 2 937 65 40

Области на практика:
Административни процедури, информационни технологии, интелектуална собственост.

Описание на практиката:
Работата му е свързана главно с отношенията в публичния сектор - лицензи, концесии, разрешителни, приватизация, както и с лоялна конкуренция, контрол на сливания и държавни помощи. Специализира в областта на телекомуникациите и нормативната им уредба - консултант на Българската телекомуникационна компания по редица регулаторни и корпоративни въпроси. Александър е работил като адвокат в Комисията за регулиране на съобщенията и притежава огромен опит в телекомуникационния сектор. Оценяван е от колеги и партньори като един от водещите професионалисти в тази област.

В своята практика Александър консултира и представлява клиенти като БТК, Балкантел, Майкрософт, Неф Телеком, Болкан Нюз Корпорейшън, Талес Австрия, Нова телевизия и редица други.

Препоръчан от Chambers Europe в областта на TMT.