Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Арно Мамасян

Съдружник
arno@georg-tod.com
Тел.:+359 2 937 65 42

Области на практика:
Застрахователно право, приватизация, имуществено, търговско право, недвижими имоти, лизинги, корпоративно право.

Описание на практиката:
Арно Мамасян постъпва в "Георгиев, Тодоров и Ко." през 1996 г. и става съдружник, специализиращ в граждански и арбитражен процес, корпоративно и търговско право, имуществено право, приватизация. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1991 г. и е регистриран в Адвокатската колегия. Бил е главен приватизационен експерт в Министерството на промишлеността. Подготвил е правно становище за правния статут на приватизацията в България за каталога "Център за международни правни изследвания".

Практиката му включва участие в проекти на ЕБВР, ECM - Български следприватизационен фонд, Българската телекомуникационна компания (БТК. Бил е правен консултант на Столична община по проекта за емитиране на Еврооблигации и изготвяне на финансово-правен доклад относно приватизацията на "Фармахим Холдинг" АД.

Успешно е консултирал клиенти в различни области, като :"Газпром" относно инвестицията им в местно дружество ("Топенерджи"), както и относно лицензионния режим, вносът и износът на газ. Консултирал е също и клиенти като Дънди Прешъс Металс, Челопеч Майнинг, Аурубис, Асарел Медет, AG Capital, Фортън Интернешънъл , Агенция Пътна Инфраструктура, Трейс рисорсис и др. Консултира, Банка Пиреос, Интернешънъл Асет Банк, Българската фондова борса, Банка ДСК, Астра Зенека. Консултира ENEL по големи проекти в България за изграждането на ТЕЦ "Марица Изток 3".

Вписан е в Регистъра на представителите по индустриална собственост за изобретения, полезни модели и търговски марки.

От 2017 година Арно Мамасян е арбитър към Арбитражния съд при Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).