Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Съдебно и арбитражно производство

Притежаваме богат опит в решаването на административни, корпоративни и договорни спорове, както и в решаването на проблеми в областта на финанси, застраховане, несъстоятелност, регулаторни въпроси и др. Поддържаме използването на алтернативни процедури за разрешаване на спорове в зависимост от конкретния случай. Нашият екип притежава значителен опит в провеждането на арбитражи, контролирани от най-големите български арбитражни организации, а също и специализирани арбитражи. Георгиев, Тодоров и Ко. е единствената правна кантора препоръчана в областта на Процесуално представителство и Арбитраж едновременно от два от реномираните световни правни справочници – Уич Лойър и Чембърс Юръп, като в Чембърс Юръп, Георгиев, Тодоров и Ко е единствената кантора препоръчана на първо място в областта на процесуалното представителство и арбитража.

Опит:

  • Георгиев, Тодоров и Ко. успешно представлява Неф Телеком ЕООД срещу Агенция за приватизация и следприватизационен контрол в арбитражно дело инициирано от агенцията пред Международния Арбитражен Съд към Международната Камара в Париж. Международният Съд намери иска за 100 % неоснователен.
  • Георгиев, Тодоров и Ко. успешно защитава и Завод за Стоманобетонни Конструкции и Изделия ЕООД срещу ищеца Терна С.А., като останалите двама ответници са Конкриит Слипър Консорциум Вослох-България и Вослох Фастънинг Системс ГМБХ. Арбитражната процедура се разгледа пред Международния Арбитражен Съд в Париж, като по делото са приложими съответните документи по правилата на ФИДИК.