Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Банково дело и финанси

Ние предоставяме банкови консултации по отношение на сделки и стратегическа консултантска дейност. Консултираме разнообразни кредитополучатели, кредитори, емитенти, гаранти и други консултанти във връзка с дългово финансиране и дейност на капиталовите пазари. Нашият личен подход ни позволява да добавим ценност за нашите клиенти чрез задълбочени познания за местния пазар, опита ни в множество направления и безпроблемната ни способност и възможност да реализираме и управляваме ефикасно и ефективно международни екипи по транснационални проекти, когато е необходимо.

Опит:

  • Консултиране на Пиреус Банк относно дела по несъстоятелност на всички инстанции.
  • Консултиране на ДСК по рамков договор.
  • Консултиране на Интернешънъл Асет Банк относно банкови гаранции.
  • Консултиране на UBS Швейцария относно съответствие на банкови споразумения с българското законодателство.
  • Консултиране на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като свой консултант в процеса на създаване и лицензиране на Българската инвестиционна банка (БИБ). По-късно фирмата консултира ЕБВР при продажбата на акциите й от капитала на Българска инвестиционна банка.