Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Околна среда

Проспериращият бизнес зависи силно от спазването на екологичната нормативна уредба. Ние можем да се справим с всички аспекти на екологичното право и свързаните с него регулаторни въпроси. Предоставяме консултации главно на клиенти, чиято дейност е в областта на енергийните и разпределителните услуги.

Опит:

  • Консултиране на Контур Глобал Оперейшънс България във връзка с правния режим за експлоатацията и третирането на отпадъци, както и допустими стандарти за замърсяване на въздуха.
  • Консултиране на Каолин АД по процедури по ОВОС.
  • Кантората консултира също така и Импакт Корпорейшън по спор във връзка с процедури по ОВОС.
  • Консултирахме и подпомагахме ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД във връзка със заявлението им за използване на средства по ISPA за инсталации за десулфуризация на димни газове.