Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Интелектуална собственост

Нашите клиенти печелят от бизнес ориентирания ни подход, който е проводник на творчески и практически решения. Предоставяме консултации по всички аспекти на интелектуалната собственост във връзка със защитата, експлоатацията и прилагането на патенти, търговски марки, авторски права, права върху промишлени образци, права върху бази данни.

Опит:

  • Консултиране на Майкрософт България във връзка с регистрацията на търговски марки, становища по защита на търговски марки, действия по защитата на нарушени права на търговски марки.
  • Консултиране на Амдокс България във връзка със създаването и последващото използване на софтуерната система за фактуриране на Мтел България.
  • Фирмата е консултирала Maspex Ltd - полско дружество, при придобиването на "Литекс Джус" АД, "Литекс Комерс" АД, "Литекс Шоп" и производството и разпространението на сокове с търговската марка “Queens” по всички търговски марки на дружеството.