Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Информационни технологии

Независимо колко незначителен или сложен е проблемът, ние сме уверени, че ще можем да ви помогнем. Нашата практика в областта на ИТ обединява в една група адвокати с опит в търговските сделки и умения в тежки съдебни спорове, като ни позволява да се справим с най-широк спектър проблеми в областта на информационните технологии. Можем да ви предоставим обслужване, насочено не само към създаване на договор за ИТ, но също и към управление на договора и управление на спорове, ако е необходимо.

Опит:

  • Дружеството, в консорциум спечели обществена поръчка "Развиване на административното обслужване по електронен път", лот 1: "Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на електронното правителство".
  • Дългогодишни консултанти сме на Microsoft Corporation (САЩ), а също и на местното му дъщерно дружество (Майкрософт България). Работата ни включва локализация на Правата за ползване на продукти и Лицензни споразумения с крайни потребители за всички софтуерни продукти на Майкрософт; консултации по заявления за електронни подписи и електронни документи в България и др.
  • Фирмата е консултирала също специално Oracle (чрез тяхното местно представителство) и Cisco (Великобритания), както и най-големият местен разработчик на професионални софтуерни продукти под MS Windows: Издателска къща "СИЕЛА" като лицензодател на система за електронна информация за адвокати.