Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Строителство и техника

Нашият екип се занимава с обществени поръчки за строителство и въпроси по документацията, както и с избягване и разрешаване на спорове. Големият ресурс на екипа е изключително полезен при разрешаването на такива спорове.

Опит:

  • Консултиране на Софийска Община във връзка с изготвянето на концепция за подземни паркинги с оглед на огромния проблем с паркирането в София. Фирмата консултира относно правния механизъм за предоставяне на недвижими имоти на Софийска Община към дружества контролирани от Общината, които да организират и управляват подземните паркинги.
  • Консултиране на Поири Инфра във връзка с договори за обществени поръчки в България, договори за железопътна инфраструктура, както и проекти свързани с железопътната инфраструктура в България.