Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Застрахователно право

"Георгиев, Тодоров и Ко." имат опит по всички застрахователни и презастрахователни въпроси и се занимават със застрахователни сделки и спорове на национално и международно ниво. Опитът на нашия екип ни позволява да предлагаме специализирани консултации за вашите проблеми или спорове от всякакъв характер. Можем да ви осигурим спокойствието да знаете, че ние ще използваме целия си опит, за да решим вашите проблеми и да увеличим максимално шансовете за успех.

Опит:

  • През 2014 г. кантората успешно консултира група български инвеститори (водещи публични дружества и търговски банки) в производството по учредяване и лицензиране от Комисията за финансов надзор на застрахователно акционерно дружество.
  • Консултира ли сме застрахователното дружество "София Инс" по договор за аванс и успешна защита в арбитражно дело.
  • Предоставяли сме правни консултации и успешно представителство на Държавния застрахователен институт.