Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Банково дело и финанси

Нашата помощ включва:

  • Финансиране на придобивания
  • Финансиране на активи
  • Двустранни и синдикирани заеми
  • Капиталови пазари
  • Деривативи
  • Факторинг и сконтиране на фактури, финансиране на проекти и развитие
  • Финансиране в областта на недвижимите имоти
  • Възстановявания и несъстоятелност
  • Обезпечение и структурирано финансиране Търговско финансиране