Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

ЕС/Конкуренция

Нашата помощ включва:
  • Структуриране на разпределителни и лицензирани мрежи
  • Управление на проучвания, включително договаряне на начини за уреждане на нарушения
  • Конкурентна бизнес стратегия/управление на риска в ЕС и България
  • Контрол на сливанията
  • Консултации по регулаторни въпроси и проблеми на конкуренцията
  • Изготвяне и подаване на жалби
  • Държавни помощи
  • Разследвания на Комисията за защита на конкуренцията