Georgiev, Todorov & Co 
Georgiev, Todorov & Co.

Корпоративно и Търговско право

Нашата помощ включва:
 • Регистрации на фирми
 • Сливания, придобивания, поглъщания
 • Капиталови инвестиции
 • Съвместни предприятия и стратегически съюзи
 • Несъстоятелност
 • Търговски договори
 • Лицензи и концесии
 • Конкуренция и лоялна търговия
 • Банково дело и финанси
 • Търгове
 • Аутсорсинг