Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

Строителство и техника

Нашата помощ включва:
  • Строителство и техника
  • Консултации при кандидатстване за обществени поръчки, включително всички стандартни форми и специализирани поръчки
  • Консултации по значими проекти, включително организация и избягване/разрешаване на спорове
  • Решения по спорове
  • Арбитражи