Georgiev, Todorov & Co  
Georgiev, Todorov & Co.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

"Георгиев, Тодоров и Ко." се опитва да бъде социално отговорна, подпомагайки неравностойни членове на обществото. Така например, дружеството подпомага дейността на Фондация "Подарете Книга", която организира ежегодно кампании "Училище за Работа" за напускащите домовете за изоставени деца зрелостници, помагайки им да се интегрират пълноценно в обществото. Кантората проявява своята корпоративна социална отговорност и чрез подпомагане на национални студентски конкурси за научни съчинения в областта на правните науки и национални състезания за решаване на казуси, не само с финансиране на наградния фонд, но и чрез участието на адвокати от фирмата в конкурсните комисии. Ние осъзнаваме отговорността си към по-младите колеги и част от адвокатите в дружеството са започнали работа при нас след успешно представяне по време на ежегодната ни стажантска програма.

Освен, че фирмата се грижи за своите служители, чрез осигуряване на добри условия на труд, и програми за обучение и развитие, от години Георгиев, Тодоров и Ко. подпомага благотворителни каузи, чрез дарения на пари, оборудване или време на своите служители. Фирмата има изградена традиция в подпомагането на домове за деца лишени от родителска грижа. Георгиев, Тодоров и Ко. от години подпомага и спонсорира Дом за младежи с увреждания в с. Три кладенци, община Враца; Дом за медико социални грижи за деца в гр. Пазарджик, както и други домове за деца в страната.

Съсредоточили сме усилията си и помощта си към тези институции не само веднъж годишно, но и през цялата година. Горди сме, че в резултат на нашите усилия някои от тези институции са изцяло променени като децата се радват на нормално съществуване в среда близка до семейната.

В политиката и стратегията на фирмата е заложено развитието на благотворителната дейност, защото вярваме в принципа на социалната отговорност и в неговото положително действие върху нашето обществото.