Данъчно право

Данъчния отдел на кантората ни предлага цялостно планиране и консултантски услуги на клиенти от различни индустрии като им предоставя данъчни съвети от специалисти в областите на корпоративните финанси, банкирането и недвижимите имоти. Също така представляваме успешно нашите клиенти пред българските данъчни власти при несъответствия в тълкуването на данъчните закони. Повечето дела, които водим са със значителен материален интерес.

Нашият главен адвокат в сектора – Георги Костолов, e класиран като водещ адвокат в сферата в последните няколко години в престижното международно правно издание Chambers and Partners и допринесе ексклузивно за България раздела им Corporate Tax за 2018 : Chambers and Partners_Corporate Tax 2018_Bulgaria. 

Опит:

  • Георгиев, Тодоров и Ко.“ представлява на няколко съдебни инстанции Български пощи по дела със сериозен материален интерес, образувани срещу държавното дружество от банкови институции. Представляваме клиента и във връзка с обжалване на ревизионен акт. Казусът обхваща целия сектор по предоставяне на куриерски услуги и към момента няма практика на съда, която да го разглежда. Развитието на казуса ще засегне третирането на тези въпроси за четири години назад и ще формира позицията на данъчните органи занапред по отношение на данъчното облагане на универсалната пощенска услуга и целия сектор на куриерски услуги. Делото следва да се реши при съобразяване и на позицията на Съда на Европейския съюз по въпроси, касаещи куриерските услуги на общностния пазар.
  • Кантората консултира АДМ България Трейдинг по отношение на изготвянето на жалба срещу ревизионен акт за налагане на данъчни задължения. Представлявахме и румънското дружество на АДМ пред Административен съд София-град и Върховен административен съд срещу отказ на българските митнически органи за поправка на митническа декларация и срещу ревизионен акт с висока стойност.
  • Нашият екип успешно представлява топлофикации на няколко областни града Бургас, Плевен, Сливен и Перник пред Върховния административен съд във връзка с възстановяването на акцизи.
  • Правни консултации по различни данъчни въпроси се предоставят редовно на Българска телекомуникационна компания.
  • Кантората представлява МАЙЛАН (бившето Abbott) в съдебните производства във връзка с обжалването на данъчни задължения.
  • Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно съдейства на международната кантора Sidley Austin LLP по казус на конфиденциален клиент в процедурите по обжалване на отказ на данъчната администрация за възстановяване на удържан данък на висока стойност при източника въз основа на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с трета страна.
  • Адвокатското дружество проведе две успешни дела срещу данъчните власти в България от името на „Ню Имидж“ във по отношение на налагането на ДДС върху продуцирането на филми в България.

Нашите експерти: