Защита на личните данни

Изключителните резултати, постигнати от висококвалифицирания и компетентен екип на „Георгиев, Тодоров и Ко“, са това, което ни дава основание да вярваме, че сме една от водещите адвокатски кантори в сектора в България.

Aдвокатското дружество има дългогодишен опит в областта на защитата на личните данни и нашият екип постоянно се усъвършенства и повишава високата си квалификация чрез участие в международни и местни обучения и конференции, консултации и сътрудничество с Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), активно участие в професионални сдружения в областта на управление на риска, разработване на ефективни корпоративни политики и вътрешни правила, както и взимане на мерки за спазване на приложимото законодателство в сектора.

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ предоставя юридически консултации в сферата на защита на личните данни на ключови фигури на българския пазар в различни сектори на бизнеса вече над 20 години. Консултирали сме водещи компании във връзка с цялостната им дейност, включително обработка и съхранение на лични данни, представителство пред КЗЛД, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), както и относно  регистрации за администратори на лични данни, изготвяне на декларации, политики, договорни клаузи, кодекси за поведение, и процедури за управление на риска.

Във връзка с влизането в сила на Общ регламент относно защитата на данните (EU 2016/679 – GDPR) и с цел спазване на неговите изисквания, адвокатското дружество активно предостави изчерпателни консултации на частни дружества (в банковия, финансовия, медицинския, застрахователния, В2В, и в IT сектора, както и на такива, които предлат стоки и услуги на крайни потребители) и публично-правни организации със съдействието на екип от водещи IT експерти и сертифицирани одитори по информационна сигурност.

В дългогодишната си практика в сферата, кантората участва в множество мащабни международни и местни проекти.

Опит:

  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предоставя на Он Клиник правно обслужване по отношение цялостната му дейност като представител на международна холандска компания, която в продължение на повече от 25 години управлява мрежа от частни клиники в целия свят. Освен по въпроси свързани със събиране, обработка и съхранение на лични данни, юристите ни също консултираха клиента във връзка с влизането в сила на новия Общ регламент относно защитата на данните, въведен от Съвета на Европейския съюз през 2018г.
  • Нашият екип предостави правно съдействие на Експириън България по отношение на регистрацията им като администратор на лични данни като изготви всички необходими документи и анализи по цялостната процедура. Адвокатското дружество също консултира международната компания и по отношение на сключване на договори за обмен на различни видове данни с публични институции.
  • Повече от 15 години „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предоставя успешни правни консултации и процесуално представителство на Българската телекомуникационна компания (БТК) по множество процедури пред КЗК. Кантората консултира лидера на телекомуникационните услуги на българския пазар по всички въпроси, свързани с дейността на оператора, включително и защита на личните данни. Юристите ни представляваха клиента пред контролните органи и оказаха пълно правно съдействие по регистрацията му като администратор на лични данни в КЗЛД.
  • Майкрософт България – пълно правно обслужване при учредяване на дружеството в България, включително регистрацията му като администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни, изготвяне на съответните придружаващи документи, и регистрирането му в базaта данни.

Нашите експерти: