Информационни технологии, медии и телекомуникации

„Георгиев, Тодоров и Ко“ покрива всички аспекти на телекомуникационния сектор, както и медиите и технологиите. Kонсултации в областта се предоставят относно финансиране на проекти, капиталови пазари, както и сливания и придобивания. Участвали сме в повечето значими телекомуникационни сделки в историята на Република България. Наши клиенти са оператори, доставчици на услуги и технологии, и други. Дружеството е в челните позиции на класациите на международните правни справочници Legal 500 и Chambers and Partners в няколко последователни години.

Адвокатите ни предоставят консултации и изчерпателна правна помощ, независимо от сложността или материалния интерес на проблема. Нашият екип в сектора обединява адвокати с опит в търговските сделки, както и такива с умения в сложни съдебни спорове, което ни позволява да разрешим успешно възможно най-широк спектър правни въпроси. Нашият главен адвокат в областта – Александър Пачаманов е класиран като водещ в сектор Tехнологии, Медии и Телекомуникации за 2020 г. в престижното международно правно издание Chambers and Partners.

Опит:

  • Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предостави правни консултации на Viacom International Media Networks Hungary във връзка с правния режим по отношение на чуждестранната собственост върху телевизионните активи и режима на излъчването им в България.  Kлиентът е водеща международна развлекателна компания в телевизията, киното и цифровите медийни платформи, която има в портфолиото си популярни телевизионни канали като Paramount Network, MTV, Nickelodeon, и Comedy Central.
  • Кантората консултира БТК относно преструктурирането на дружеството. „Георгиев, Тодоров и Ко.“ изигра ключова роля в приватизацията на „Българска телекомуникационна компания“ през 2004 г., като кантората представлява купувача – консорциум, ръководен от американския инвестиционен фонд – Advent International. Oсвен това екипът ни осигури успешна съдебна защита по лицензирането на третия GSM оператор – VIVACOM. В знак на признателност за отлично свършената работа, кантората беше назначена за дългосрочен юридически представител на БТК в ежедневните им дейности (корпоративно право, договори, и др.).
  • Дългогодишни правни консултанти сме и на Microsoft Corporation (САЩ), а също и на местното му дъщерно дружество (Майкрософт България). Работата ни включва локализация на правата за ползване на продукти и лицензни споразумения с крайни потребители за всички софтуерни продукти на Майкрософт; консултации по заявления за електронни подписи и електронни документи в България и др.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко“ наскоро съдейства на унгарското дъщерно дружество на T-Systems – корпоративното звено на Deutsche Telekom, по правни въпроси, свързани с българското законодателство и спазването на техните търговски операции на българския телекомуникационен пазар.
  • Кантората ни е консултирала Oracle (чрез тяхното местно представителство) и Cisco (Великобритания), както и най-големият местен разработчик на професионални софтуерни продукти на Microsoft Windows, и издателска къща „СИЕЛА“, предоставяща лицензи за система за електронна информация за адвокати.

Нашите експерти: