ИТ, медии и телекомуникации

Фирмата ни покрива всички аспекти на телекомуникационния сектор, а също и на радиотелевизионното излъчване, медиите и технологиите. Нашите адвокати предоставят консултации по придобиване и финансиране на проекти, капиталови пазари, сливания и придобивания, свързани с телекомуникационния сектор. Участвали сме в най-големите телекомуникационни сделки в историята на Република България, а наши клиенти са били оператори, доставчици на услуги, доставчици на технологии и много други. Дружеството е поставено в челните позиции на класациите на международните правни справочници в областта на телекомуникациите.

Независимо колко незначителен или сложен е проблемът, ние сме уверени, че ще можем да ви помогнем. Нашата практика в областта на ИТ обединява в една група адвокати с опит в търговските сделки и умения в тежки съдебни спорове, като ни позволява да се справим с най-широк спектър проблеми в областта на информационните технологии. Можем да ви предоставим обслужване, насочено не само към създаване на договор за ИТ, но също и към управление на договора и управление на спорове, ако е необходимо.

Опит:

  • Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предостави правни консултации на  Viacom International Hungary Kft. (водеща маркова развлекателна компания в телевизията, киното и цифровите медийни платформи, която притежава и оперира и Paramount Pictures Studios и популярни телевизионни марки като MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Channel и Spike) във връзка с правния режим по отношение на чуждестранната собственост върху телевизионните активи „Безплатен ефир“ и режима на излъчване във времето в България
  • Кантората консултира БТК относно реструктурирането на дружеството.
    „Георгиев, Тодоров и Ко.“ изигра ключова роля в приватизацията на „Българска телекомуникационна компания“ през 2004 г., като подкрепиха купувача – консорциум, ръководен от американския инвестиционен фонд Advent International и осигуриха успешна съдебна защита на лиценза за третия GSM оператор. В знак на признателност, фирмата беше задържана за дългосрочен външен съветник на БТК в ежедневните й дейности (корпоративно право, договори, телекомуникации и др.).
  • Консултанти на Hellenic Telecommunications Organization, Гърция (OTE S.A.), при участието им в тръжната процедура за втория GSM лиценз, като фирмата предостави консултации на OTE по всички дейности и сделки, свързани със структурирането и реализацията на инвестицията й в България. Дружеството, в консорциум спечели обществена поръчка „Развиване на административното обслужване по електронен път“, лот 1: „Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на електронното правителство“.
  • Дългогодишни консултанти сме на Microsoft Corporation (САЩ), а също и на местното му дъщерно дружество (Майкрософт България). Работата ни включва локализация на Правата за ползване на продукти и Лицензни споразумения с крайни потребители за всички софтуерни продукти на Майкрософт; консултации по заявления за електронни подписи и електронни документи в България и др.
  • Фирмата е консултирала също специално Oracle (чрез тяхното местно представителство) и Cisco (Великобритания), както и най-големият местен разработчик на професионални софтуерни продукти под MS Windows, както и издателска къща „СИЕЛА“ като лицензодател на система за електронна информация за адвокати.

Нашите експерти: