Информационни технологии, медии и телекомуникации

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ покрива всички аспекти на телекомуникационния сектор, както и медиите и технологиите. Kонсултации в областта се предоставят относно финансиране на проекти, капиталови пазари, както и сливания и придобивания. Участвали сме в повечето значими телекомуникационни сделки в историята на Република България. Наши клиенти са оператори, доставчици на услуги и технологии, и други.

Дружеството е в челните позиции на класациите на международните правни справочници Legal 500 и Chambers and Partners в няколко последователни години.

Адвокатите ни предоставят консултации и изчерпателна правна помощ, независимо от сложността или материалния интерес на казуса. Нашият екип в сектора обединява адвокати с опит в търговските сделки, както и такива с умения в сложни съдебни спорове, което ни позволява да разрешим успешно възможно най-широк спектър правни въпроси. Нашият главен адвокат в областта – Александър Пачаманов е класиран като водещ юрист в сектор Tехнологии, Медии и Телекомуникации за 2021 г. в престижното международно правно издание Chambers and Partners.

Опит:

  • Кантората консултира „Българска телекомуникационна компания“ относно преструктурирането на дружеството. „Георгиев, Тодоров и Ко.“ изигра ключова роля в приватизацията на БТК през 2004 г., като кантората представлява купувача – консорциум, ръководен от американския инвестиционен фонд – Advent International. Oсвен това екипът ни осигури успешна съдебна защита по лицензирането на третия GSM оператор – VIVACOM. В резултат на отлично свършената работа кантората вече повече от 15 години предоставя правни съвети по различни въпроси, включително право за интелектуална собственост и търговско право, както и право на Европейския съюз и по конкретно анти-конкурентни споразумения, съгласувани практики, и злоупотреба господстващо положение.
  • Адвокатското дружество предостави правни услуги на Fleet Services при закупуването на всички акции от капитала на Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri Anonymous Şirketi – акционерно дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Република Турция. Придобитата компания е вторият по големина GPS оператор в Турция и непрекъснато развива своя бизнес.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предостави юридически консултации на Experian България по отношение на прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 в съответствие с цялостната дейност на компанията. Нашият правен екип извърши задълбочен анализ на правното, техническото и организационното състояние на бизнес дейността на клиента. Кантората разработи необходимите процедури, за да гарантира, че правата на субектите се упражняват и се гарантира спазването на изискванията на новия регламент за защита на личните данни. В момента имаме договор за пълно правно обслужване с клиента.
  • Кантората е правен представител на Dench iGaming Solutions – доставчик на софтуер за B2B с фокус върху индустрията iGaming. Бизнесът на клиента е специализиран в предоставянето на игрови платформи от ново поколение и на решения за автоматизация на маркетинга в реално време с акцент върху бонусите, наградите и ангажираността на потребителите. Екипът ни състави договорите с доставчиците на игри и операторите на плащания; трудовите договори; споразуменията за лицензиране, както и за разработка на софтуер, където най-важните клаузи регулират правата на интелектуална собственост.
  • Адвокатското дружество предостави правни консултации на Viacom International Media Networks Hungary във връзка с правния режим по отношение на чуждестранната собственост върху телевизионните активи и режима на излъчването им в България.  Kлиентът е водеща международна развлекателна компания в телевизията, киното и цифровите медийни платформи, която има в портфолиото си популярни телевизионни канали като Paramount Network, MTV, Nickelodeon, и Comedy Central.
  • Дългогодишни правни консултанти сме и на Microsoft Corporation (САЩ), а също и на местното му дъщерно дружество (Майкрософт България). Работата ни включва локализация на правата за ползване на продукти и лицензни споразумения с крайни потребители за всички софтуерни продукти на Майкрософт; консултации по заявления за електронни подписи и електронни документи в България и др.
  • Георгиев, Тодоров и Ко.“ съдейства на унгарското дъщерно дружество на T-Systems – корпоративното звено на Deutsche Telekom, по правни въпроси, свързани с българското законодателство и спазването на техните търговски операции на българския телекомуникационен пазар.
  • Кантората ни е консултирала Oracle (чрез тяхното местно представителство) и Cisco (Великобритания), както и най-големият местен разработчик на професионални софтуерни продукти на Microsoft Windows, и издателска къща „СИЕЛА“, предоставяща лицензи за система за електронна информация за адвокати.

Нашите експерти: