Концесии

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е натрупало богат опит в различните форми на публично-частното партньорство.

Кантората е привличана като правен консултант в някои от най-големите концесии в България. Нaшият екип е представлявал, както предоставящия концесия орган, така и на концесионера. В резултат, дружеството е добре запознато с всички аспекти на концесионните отношения.

Опит:

  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предостави правни услуги на Ромпетрол по отношение на създаването на местен филиал, както и относно осъществяването на инвестиция в един от най-големите български градове по река Дунав. Процедурата включва правни съвети по въпроси на корпоративно право, недвижими имоти, лицензи/концесии, износ/внос, банкови операции, както и анализ на законодателството, и изготвяне на учредителни договори и акционерни споразумения.
  • Кантората е дългогодишен юридически представител на Дънди Прешъс Металс. Адвокатите ни са ги съветвали и във връзка с концесията на златната мина в Крумовград.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ консултира „Фрапорт АГ Еърпорт Сървисиз“ във връзка с концесията за опериране на летище Варна и летище Бургас. Общата стойност на концесията възлиза приблизително на 560 милиона евро.
  • Адвокатското дружество успешно представлява Българско Речно Плаване пред Комисията за защита на конкуренцията по отношение на процедура за предоставяне на концесия на пристанище Видин.
  • Министерство на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията – екипът ни изготви технически, екологичен, правен и финансово-икономически концесионен анализ за за летище Русе и за „карго зоната“ на летище Пловдив във връзка с отдаването им на концесия.

Нашите експерти: