Медицинско и фармацевтично право

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ има задълбочен опит в областта на медицинското и фармацевтичното право и предоставя правни услуги на лечебни заведения и фармацевтични компании.

Експертният ни екип предлага цялостно правно обслужване на лечебни заведения, като ги консултира по корпоративни и по специфични регулаторни въпроси. По-конкретно предоставяме услуги по иницииране и успешно представителство в административни процедури по регистрация и издаване на разрешение за осъществяване на медицинска дейност, по признаване на квалификация на чуждестранни специалисти за упражняване на лекарска професия на територията на Република България, в производства по заявяване и сключване на договори за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури с Националната здравноосигурителна каса и т.н.

В областта на фармацевтичното право консултираме дружества по повод производство, износ, внос и търговия с лекарствени продукти и активни вещества и свързаните с това разрешителни и уведомителни административни режими, както и по повод ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти. Екипът ни консултира сключването на договори за провеждане на клинични изпитвания с лекарствени продукти както от страна на възложители, така и от страна на лечебните заведения.

Признание за високата квалификация на екипа ни оказва и независимия международен юридически справочник Legal 500, който за четвърта поредна година класира адвокатското дружество като едно от водещите в областта на здравеопазването и природните науки.

Опит:

  • Адвокатското дружество осъществява процесуално представителство на болничните заведения от групата на Аджибадем Сити Клиник по съдебни дела за плащане на болнична медицинска дейност и вложени медицински изделия, осъществена над месечните стойности (т.нар. лимити) срещу Националната здравноосигурителна каса.
  • Кантората консултира Хил Клиник от създаването на лечебното заведение по регулаторни въпроси, правата на пациентите, сключване на договори за научен обмен, признаване на квалификации на международни специалисти и т.н.
  • Юристите ни предоставят пълно правно обслужване на Он Клиник от създаването на лечебното заведение.
  • Адвокатското дружество представлява МБАЛ Доверие в дело срещу Национална здравноосигурителна каса за плащане на надлимитна болнична медицинска дейност.
  • Кантората обжалва заповед на министъра на здравеопазването за отнемане на разрешението за осъществяване на болнична дейност на МБАЛ Европа и успешно представлява болницата пред Върховния административен съд, който на първа инстанция отмени заповедта като незаконосъобразна.
  • Рош България – повече от 10 години адвокатско дружество предоставя ежедневно правно обслужване на Roche Bulgaria – българското дъщерно дружество на F. Hoffmann-La Roche, една от водещите световни компании в областта на фармацията.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ оказа правна помощ на RECORDATI S.p.A. (международна фармацевтична компания, създадена през 1926 г.) във връзка със създаване на търговско представителство в България. Като единствения им юридически съветник в България, кантората работи в тясна връзка с цялата група Recordati (с представителства в Румъния, Италия, Ирландия и т.н.) по отношение на цялостната им дейност на българския пазар. Освен това нашите адвокати активно съдействат на клиента при изготвянето на договори за дистрибуция на фармацевтични продукти.

Нашите експерти: