Наказателно право и производство пред Европейския съд по правата на Човека

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ осигурява ефикасна защита и процесуално представителство по наказателни дела пред органите на досъдебното производство и компетентните съдебни инстанции независимо от процесуалния статут на засегнатите лица – обвиняеми, подсъдими или пострадали от престъпление, във всички области на наказателното право, с акцент в частност върху престъпленията против личността, документни престъпления, медицински (лекарски) грешки, престъпления против стопанството, престъпления против финансовата и данъчната системи и престъпления по транспорта (пътно-транспортни произшествия).

Някои от адвокатите ни имат международни квалификации и представляват клиенти пред френските наказателни органи и съдилища и пред Европейския съд по правата на човека.

Опит:

Измежду делата в областта на наказателното право и пред Европейския съд по правата на човека, по които адвокати от екипа на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ са били ангажирани със защита и процесуално представителство са:

  • казусът „Борилски“, касаещ съдебно производство пред българските съдилища за извършено на територията на Франция тежко престъпление;
  • делото „Милева и други срещу България“, което е първото дело, по което за България е констатирано нарушение на правото на зачитане на личния и семейния живот по чл.8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи в аспекта за зачитане на личното жилище;
  • досъдебно производство по казуса „Хитрино“ относно тежка ж.п. катастрофа на гара Хитрино.

Нашите експерти: