Съдебно и арбитражно производство

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ има повече от 25 години успешна практика в областта на процесуалното представителство. Дългогодишният ни опит спомага за по-ефективни резултати за нашите клиенти при решаването на административни, корпоративни и договорни спорове, както и в решаването на казуси в областите на финансите, застраховането, несъстоятелността, при регулаторни въпроси и др. Солидната ни практика ни дава възможност да използваме и алтернативни процедури за разрешаване на спорове в зависимост от конкретния случай.

Нашият екип притежава значителен опит в провеждането на арбитражи, контролирани от най-големите български арбитражни организации, както и специализирани арбитражи.

Кантората ни е призната във всички реномирани независими международни юридически справочници като една от най-добрите правни фирми в България в сектора. През 2020 година, за пореден път „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е призната като водеща кантора в сферата на процесуалното представителство от Legal 500 и Chambers Europe.

Опит:

  • Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ представлява няколко лечебни заведения по образувани дела срещу Национална здравноосигуртелна каса (НЗОК) за плащане на надлимитна медицинска дейност.
  • Нашата кантора действа като локален правен съветник на голяма международна адвокатска кантора в инвестиционния арбитраж на „Корником“ пред Международния център за уреждане на инвестиционни спорове. Производството е инициирано от българския инвеститор „Корником“ срещу Република Сърбия във връзка с двустранния договор за инвестиции между Сърбия и България и иск относно незаконно прекратяване на приватизационен договор.
  • Представляваме Асарел Медет пред Върховния административен съд във връзка с решение на Министерството на околната среда и водите, одобряващо изпълнението на инвестиционно предложение за разширяване на индустриалната зона на завода му. Случаят е важен за бизнеса на клиента, тъй като се отнася до бъдещи инвестиции в производството му, предназначени за страната и чужбина.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно представлява „Неф Телеком“ срещу Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в арбитражно дело, инициирано от Приватизационната агенция пред Международния арбитражен съд към Международната търговска камара. Искът беше обявен за 100% неоснователен.
  • Екипът ни представлява и „Завод за стоманобетонни конструкции и изделия“ ЕООД срещу ищеца Терна С.А., като останалите двама ответници са Конкриит Слипър Консорциум Вослох-България и Вослох Фастънинг Системс ГМБХ. Арбитражната процедура се разгледа пред Международния Арбитражен Съд в Париж, като по делото бяха приложими съответните документи по правилата на ФИДИК.

Нашите експерти: