Съдебно и арбитражно производство

Георгиев, Тодоров и Ко.“ има 30 години успешна практика в областта на процесуалното представителство. Дългогодишният ни опит спомага за по-ефективни резултати за нашите клиенти при решаването на административни, корпоративни и договорни спорове, както и в решаването на казуси в областите на финансите, застраховането, несъстоятелността, при регулаторни въпроси и др. Обширната ни практика ни дава възможност да използваме и алтернативни процедури за разрешаване на спорове в зависимост от конкретния случай.

Нашият екип притежава значителен опит в провеждането на арбитражи, контролирани от най-големите български арбитражни организации, както и специализирани и международни арбитражи.

Кантората ни е призната във всички реномирани независими международни юридически справочници като едно от най-добрите адвокатски дружества в България в сектора. През 2022 година, за пореден път „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е призната като водеща кантора в сферата на „Процесуалното представителство“ от двата водещи справочника Legal 500 и Chambers and Partners.

Опит:

  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно представлява на няколко съдебни инстанции лечебни заведения от най-голямата група болници в страната – Аджибадем Сити Клиник по образувани дела срещу Национална здравноосигуртелна каса (НЗОК) за плащане на болнична медицинска дейност и вложени медицински изделия, осъществена над месечните стойности.
  • Нашите юристи са мествен правен представител на международната кантора White & Case LLP и на сръбската кантора NSTLAW в инвестиционния арбитраж на Корником пред Международния център за уреждане на инвестиционни спорове. Производството беше инициирано от българския инвеститор Корником срещу Република Сърбия във връзка с двустранния договор за инвестиции между Сърбия и България и иск относно незаконно прекратяване на приватизационен договор. Значимостта на производството е голяма поради трансграничните взаимоотношения и тъй като е единственият инвестиционен арбитраж на българска компания срещу друга държава за 2019 г..
  • Представляваме Асарел Медет пред Върховния административен съд във връзка с решение на Министерството на околната среда и водите, одобряващо изпълнението на инвестиционно предложение за разширяване на индустриалната зона на завода му. Случаят е важен за бизнеса на клиента, тъй като се отнася до бъдещи инвестиции в производството му, предназначени за страната и чужбина.
  • Нашата кантора успешно представлява АДМ България Трейдинг в арбитражна процедура пред Българската търговско-промишлена палата (БТПП) по иск срещу Агрен (българска компания, занимаваща се с търговия на едро със зърнени и бобови култури), свързана с нарушение на договор за покупка и продажба на пшеница на значителна стойност.
  • Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно представлява „Неф Телеком“ срещу Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в арбитражно дело, инициирано от Приватизационната агенция пред Международния арбитражен съд към Международната търговска камара. Искът беше обявен за 100% неоснователен.
  • Екипът ни представлява и „Завод за стоманобетонни конструкции и изделия“ ЕООД срещу ищеца Терна С.А., като останалите двама ответници са Конкриит Слипър Консорциум Вослох-България и Вослох Фастънинг Системс ГМБХ. Арбитражната процедура се разгледа пред Международния Арбитражен Съд в Париж, като по делото бяха приложими съответните документи по правилата на ФИДИК.

Нашите експерти: