Съдебно и арбитражно производство

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ притежава повече от 25 години практика в областта на процесуалното представителство. Дългогодишният ни опит спомага за по-ефективни резултати за нашите клиенти при решаването на административни, корпоративни и договорни спорове, както и в решаването на проблеми в областта на финанси, застраховане, несъстоятелност, регулаторни въпроси и др. Солидната ни практика дава възможност да предоставяме на корпоративните компании алтернативни процедури за разрешаване на спорове в зависимост от конкретния случай.

Нашият екип притежава значителен опит в провеждането на арбитражи, контролирани от най-големите български арбитражни организации, а също и специализирани арбитражи.

Кантората ни е призната във всички реномирани независими международни юридически справочници като една от най-добрите правни фирми в България. През 2019 година, за пореден път „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е призната като водеща кантора в сферата на процесуалното представителство от Chambers Europe и Legal 500.

Опит:

  • Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ представлява свои клиенти лечебни заведения по множество образувани дела срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност.
  • Георгиев, Тодоров и Ко. успешно представлява Неф Телеком ЕООД срещу Агенция за приватизация и следприватизационен контрол в арбитражно дело инициирано от агенцията пред Международния арбитражен съд към Международната камара в Париж. Международният съд намери иска за 100 % неоснователен.
  • „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защитава и „Завод за стоманобетонни Конструкции и изделия“ ЕООД срещу ищеца Терна С.А., като останалите двама ответници са Конкриит Слипър Консорциум Вослох-България и Вослох Фастънинг Системс ГМБХ. Арбитражната процедура се разгледа пред Международния Арбитражен Съд в Париж, като по делото са приложими съответните документи по правилата на ФИДИК.

Нашите експерти: