Последни новини

Как намалението на цената на газа изненадващо отне с обратна сила приходите на търговците в полза на държавния оператор?

Адвокатите ни Мария Дерелиева и Добрина Павлова, специализирани в областта на енергийно право, коментираха пред lex.bg спорни допълнения в Закона за енергетика, с които с обратна сила се преуреждат договорни…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити правата на стoпански мрежови потребител в дело срещу електроразпределителен оператор

Aдвокатското дружество защити правата на концесионера на пристанищни терминали Бургас Изток 2 и Бургас Запад – „БМФ Порт Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията за енергийно…

Отлично представяне на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ в класацията на Legal 500 за 2020г.

Класацията на правната директория The Legal 500 за Европа, Близкия Изток и Африка вече е достъпна онлайн. Повече информация за България, разделена по сектори, можете да намерите тук. В тези…

Сроковете по ЗМИП в светлината на измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП) в сила от 09.04.2020г.

Юристите на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ проучиха и промените във връзка със сроковете по ЗМИП след измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение…

Изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП) в сила от 09.04.2020г.

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ постоянно следи за промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП). Адвокатите ни Цветелина Димитрова и Ида…

февр. 13, 2019

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ участва в съдебно заседание по преюдициално дело C-31/18 пред Съда на Европейския съюз, образувано по запитване от Административен съд – София град

in Български

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ взе участие като процесуален представител в съдебното заседание по преюдициално дело C-31/18 пред Съда на Европейския съюз.

Преюдициалното производство е образувано по запитване от Административен съд – София град по реда на  чл. 267 от ДФЕС. В административното дело пред българския съд Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ представлява концесионера на пристанищен терминал „Бургас Изток 2“ и „Бургас Запад“ в спор с електроразпределителното предприятие. Предмет на обжалване пред националния съд е актът на Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на чл. 22 ЗЕ. Спорът за присъединяване към мрежата и за плащане на цени за достъп и пренос е разрешен от Комисията в полза на концесионера в качеството му на стопански потребител. Въпросите, отправени до Съда на ЕС, касаят  режима на правата на операторите върху преносната и разпределителната мрежа по смисъла на Директива 2009/72/ЕО, както и преценка за съответствие с правото на ЕС на изискването, съдържащо се в българския закон, към операторите да притежават вещни права върху оперираните от тях мрежи.

В подготовката на писмената и устната фаза по преюдициалното дело участваха адвокат Миглена Пенева, адвокат Мария Дерелиева и адвокат Цветелина Димитрова.

В устните заседания пред Съда на ЕС адвокат Миглена Пенева пледира, че е допустима национална правна  уредба, която въвежда изискване операторите на преносната или разпределителната мрежа да притежават собственост или други права върху нея. Пред Съда се защити теза, че изискването за ефективни права върху мрежата е в съответствие с целите на Директива 2009/72/ЕО и насърчава вътрешния електроенергиен пазар.

Решението по преюдициалното запитване ще отговори на въпроса възможно ли е присъединяване на стопански потребители директно към електропреносната мрежа или нивото на напрежение ще бъде определящо за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Решението на Съда на ЕС ще има съществено значение за уреждане на отношенията между оператори и потребители на вътрешния пазар на електроенергия. За движение по делото може да се следи на страницата на Съда.