Последни новини

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ подготви българския раздел в четвъртото издание на „Международен Арбитраж“ за International Country Comparative Guide за 2019г.

За поредна година експертите от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ в сферата на международния арбитраж подготвиха екслузивно информацията за българския раздел в престижното издание The In-House Lawyer за сектор…

Съдът на Европейския съюз постанови решение по преюдициално дело C-31/18, по което Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ участва като процесуален представител

Преюдициалното дело се образува по реда на чл. 267 от ДФЕС по запитване от Административен съд – София град относно тълкуването на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар…

Професор д-р Иван Тодоров коментира пред БНТ предлаганото отпадане на съкратеното съдебно производство за тежки престъпления

Професор д-р Иван Тодоров коментира пред БНТ в предаването „Референдум“ предлаганото отпадане на съкратеното съдебно производство за тежки престъпления. Той сподели тезата си във връзка със случая на освободения предсроочно…

„Георгиев, Тодоров и Ко“ подготви българския раздел „Фармацевтичен Антитръст 2019“ за Getting the Deal Through

За втора поредна година, адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ ексклузивно допринася за българския раздел в престижната, международна, правна публикация Lexology за сектор Getting the Deal Through: Pharmaceutical Antitrust Guide….

КЗК установи нарушение на правилата на конкуренцията от страна на „НЕК“ ЕАД

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Национална електрическа компания“ ЕАД нарушава правилата на конкуренцията, като налага нелоялни търговски условия на производителите на електрическа енергия от ВЕИ. Комисията наложи на…

юни 4, 2019

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е обявен за най-добър оратор на второто състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“

in Български

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Вили Дацов за отличното му представяне в провелото се през месец май 2019г. второ състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“. Състезанието се осъществява под ръководството на проф. Пламен Панайотов и в партньорство с Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; Студентския съвет при СУ; Център за развитие на човешките ресурси;  Младежка организация Пи, Измир и Център за Междукултурен Диалог, Куманово.

Задачите в състезанието са свързани с транспониране в българския правен ред на актове от вторичното право на Европейския съюз. Актовете на правото на ЕС, които предизвикаха способностите на участниците, бяха ДИРЕКТИВА 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство;  ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1919 относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест и ДИРЕКТИВА (EС) 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство.

В състезанието участват четири отбора, които са съставени от студенти по право. Провежда се в два кръга (преки елеминации и финал). В първата част на всеки кръг, отборите имат за задача да изготвят законопроект, придружен с мотиви, а във втората – да го защитят в симулация на законодателен дебат. Състезанието протича в дух на уважение, екипна работа и конкуренция, а отборите демонстрираха високо ниво на познаване на материята и добра юридическа техника при изготвяне на своите проекти на закони.

След равностойни и изключително оспорвани дебати победител става отборът с ментор гл. ас. д-р Симеон Гройсман в състав: Валентин Кунчев, Вили Дацов, Гергана Урумовa, Дамян Атанасов, Зия Чобан, Крум Динев, Людмила Костова и Силвия Наумова.

Журито обявява и индивидуалните победители в следните категории:
– най-добър оратор – Вили Дацов;
– най-атрактивен участник в дебата – Дамян Димов и Панайот Йотов;
– бъдещ еврозаконодател – Людмила Костова и Зия Чобан;
– най-добър юридически език – Николай Недялков;
– и сам войнът е войн – Дарина Христова и Петър Баев;
– награда за най-коректен опонент – Георги Божинов и Денис Асенов;
– най-борбен участник – Елена Кралев и Илия Ласин.

Целта на състезанието е засилване на практическите умения на студентите по право в областта на нормотворчеството и хармонизирането на българския правен ред с правото на ЕС. Нашата кантора пожелава още много бъдещи успехи на Вили Дацов в предстоящото му професионално развитие.