Последни новини

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е студент на годината в Софийски университет „Cв. Климент Охридски“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Александър Лешев за наградата му за „Студент на годината“ за академичната 2018-2019г. към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Наградата се връчва в…

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ сред спонсорите на European Business Networking Evening 2019

Изключително удоволствие бе за адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ да бъде сред спонсорите на European Business Networking Evening 2019 – едно забележително събитие, обединило усилията на 10 двустранни търговски…

„Адвокатската професия е професия с бъдеще“ – едно интервю на проф. Иван Тодоров, управляващ съдружник на „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Умният и практичен човек все по-често ще се съветва с адвоката си, казва управляващият съдружник в „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Адвокат Тодоров, броят на адвокатите в страната се увеличи многократно…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на първа съдебна инстанция правата на болнично заведение в дело срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от…

Първоинстанционният съд уважи исковете на Държавата и обяви за нищожни договорите за прекратяване съсобствеността за имотите на “Царските конюшни”

С Решение от 04.02.2019г. Софийски Градски Съд прогласи нищожността на трите договора, сключени през 2016г. между Държавата и юридическо лице за прекратяване на съсобствеността върху поземлените имоти в гр. София,…

юни 4, 2019

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е обявен за най-добър оратор на второто състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“

in Български

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Вили Дацов за отличното му представяне в провелото се през месец май 2019г. второ състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“. Състезанието се осъществява под ръководството на проф. Пламен Панайотов и в партньорство с Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; Студентския съвет при СУ; Център за развитие на човешките ресурси;  Младежка организация Пи, Измир и Център за Междукултурен Диалог, Куманово.

Задачите в състезанието са свързани с транспониране в българския правен ред на актове от вторичното право на Европейския съюз. Актовете на правото на ЕС, които предизвикаха способностите на участниците, бяха ДИРЕКТИВА 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство;  ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1919 относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест и ДИРЕКТИВА (EС) 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство.

В състезанието участват четири отбора, които са съставени от студенти по право. Провежда се в два кръга (преки елеминации и финал). В първата част на всеки кръг, отборите имат за задача да изготвят законопроект, придружен с мотиви, а във втората – да го защитят в симулация на законодателен дебат. Състезанието протича в дух на уважение, екипна работа и конкуренция, а отборите демонстрираха високо ниво на познаване на материята и добра юридическа техника при изготвяне на своите проекти на закони.

След равностойни и изключително оспорвани дебати победител става отборът с ментор гл. ас. д-р Симеон Гройсман в състав: Валентин Кунчев, Вили Дацов, Гергана Урумовa, Дамян Атанасов, Зия Чобан, Крум Динев, Людмила Костова и Силвия Наумова.

Журито обявява и индивидуалните победители в следните категории:
– най-добър оратор – Вили Дацов;
– най-атрактивен участник в дебата – Дамян Димов и Панайот Йотов;
– бъдещ еврозаконодател – Людмила Костова и Зия Чобан;
– най-добър юридически език – Николай Недялков;
– и сам войнът е войн – Дарина Христова и Петър Баев;
– награда за най-коректен опонент – Георги Божинов и Денис Асенов;
– най-борбен участник – Елена Кралев и Илия Ласин.

Целта на състезанието е засилване на практическите умения на студентите по право в областта на нормотворчеството и хармонизирането на българския правен ред с правото на ЕС. Нашата кантора пожелава още много бъдещи успехи на Вили Дацов в предстоящото му професионално развитие.