Последни новини

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно консултира руската компания за производство и разпространение на горива и природен газ – Gazprom Export LLC по казус, възникнал в рамките на трудовото право

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ е назначено за местен правен представител на международната енергийна компания – Gazprom Export LLC . Адвокат Цветелина Димитрова консултира успешно Gazprom Export LLC относно…

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е студент на годината в Софийски университет „Cв. Климент Охридски“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Александър Лешев за наградата му за „Студент на годината“ за академичната 2018-2019г. към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Наградата се връчва в…

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ сред спонсорите на European Business Networking Evening 2019

Изключително удоволствие бе за адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ да бъде сред спонсорите на European Business Networking Evening 2019 – едно забележително събитие, обединило усилията на 10 двустранни търговски…

„Адвокатската професия е професия с бъдеще“ – едно интервю на проф. Иван Тодоров, управляващ съдружник на „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Умният и практичен човек все по-често ще се съветва с адвоката си, казва управляващият съдружник в „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Адвокат Тодоров, броят на адвокатите в страната се увеличи многократно…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на първа съдебна инстанция правата на болнично заведение в дело срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от…

юни 4, 2019

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е обявен за най-добър оратор на второто състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“

in Български

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Вили Дацов за отличното му представяне в провелото се през месец май 2019г. второ състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“. Състезанието се осъществява под ръководството на проф. Пламен Панайотов и в партньорство с Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; Студентския съвет при СУ; Център за развитие на човешките ресурси;  Младежка организация Пи, Измир и Център за Междукултурен Диалог, Куманово.

Задачите в състезанието са свързани с транспониране в българския правен ред на актове от вторичното право на Европейския съюз. Актовете на правото на ЕС, които предизвикаха способностите на участниците, бяха ДИРЕКТИВА 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство;  ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1919 относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест и ДИРЕКТИВА (EС) 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство.

В състезанието участват четири отбора, които са съставени от студенти по право. Провежда се в два кръга (преки елеминации и финал). В първата част на всеки кръг, отборите имат за задача да изготвят законопроект, придружен с мотиви, а във втората – да го защитят в симулация на законодателен дебат. Състезанието протича в дух на уважение, екипна работа и конкуренция, а отборите демонстрираха високо ниво на познаване на материята и добра юридическа техника при изготвяне на своите проекти на закони.

След равностойни и изключително оспорвани дебати победител става отборът с ментор гл. ас. д-р Симеон Гройсман в състав: Валентин Кунчев, Вили Дацов, Гергана Урумовa, Дамян Атанасов, Зия Чобан, Крум Динев, Людмила Костова и Силвия Наумова.

Журито обявява и индивидуалните победители в следните категории:
– най-добър оратор – Вили Дацов;
– най-атрактивен участник в дебата – Дамян Димов и Панайот Йотов;
– бъдещ еврозаконодател – Людмила Костова и Зия Чобан;
– най-добър юридически език – Николай Недялков;
– и сам войнът е войн – Дарина Христова и Петър Баев;
– награда за най-коректен опонент – Георги Божинов и Денис Асенов;
– най-борбен участник – Елена Кралев и Илия Ласин.

Целта на състезанието е засилване на практическите умения на студентите по право в областта на нормотворчеството и хармонизирането на българския правен ред с правото на ЕС. Нашата кантора пожелава още много бъдещи успехи на Вили Дацов в предстоящото му професионално развитие.