Последни новини

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – новите промени в режима

Aдвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Цветелина Милева следят развитието на новите регистрационни режими, въведени с новия Закон за храните. С приемането на новия Закон за храните, в сила от 09.06.2020…

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

Адвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Александър Лешев подготвиха обобщена информация за приетия изцяло нов Закон за храните.  На 9 юни 2020 г., почти 3 години след откриване на процедурата за обществено…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на лечебно заведение срещу НЗОК в дело за заплащане на надлимитна медицинска дейност

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД, гр. София („МБАЛ Токуда“), искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна…

Нова по-ниска ставка ДДС от 9 % за ресторантьорските и кетъринг услуги – особености в прилагането

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ постоянно следи за мерките за справяне с икономическите последствия от пандемията от коронавирус в страната. Юрисконсултът ни Вили Дацов подготви детайлна информация…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ защити правата на държавно предприятие в спор за присъединяване към електропреносната мрежа

В края на месец юни 2020 г., Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на държавното предприятие „Пристанище Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията…

юни 4, 2019

Стажант на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е обявен за най-добър оратор на второто състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“

in Български

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ поздравява стажанта Вили Дацов за отличното му представяне в провелото се през месец май 2019г. второ състезание, организирано от Студентска научна академия „Ребус“. Състезанието се осъществява под ръководството на проф. Пламен Панайотов и в партньорство с Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; Студентския съвет при СУ; Център за развитие на човешките ресурси;  Младежка организация Пи, Измир и Център за Междукултурен Диалог, Куманово.

Задачите в състезанието са свързани с транспониране в българския правен ред на актове от вторичното право на Европейския съюз. Актовете на правото на ЕС, които предизвикаха способностите на участниците, бяха ДИРЕКТИВА 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство;  ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1919 относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест и ДИРЕКТИВА (EС) 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство.

В състезанието участват четири отбора, които са съставени от студенти по право. Провежда се в два кръга (преки елеминации и финал). В първата част на всеки кръг, отборите имат за задача да изготвят законопроект, придружен с мотиви, а във втората – да го защитят в симулация на законодателен дебат. Състезанието протича в дух на уважение, екипна работа и конкуренция, а отборите демонстрираха високо ниво на познаване на материята и добра юридическа техника при изготвяне на своите проекти на закони.

След равностойни и изключително оспорвани дебати победител става отборът с ментор гл. ас. д-р Симеон Гройсман в състав: Валентин Кунчев, Вили Дацов, Гергана Урумовa, Дамян Атанасов, Зия Чобан, Крум Динев, Людмила Костова и Силвия Наумова.

Журито обявява и индивидуалните победители в следните категории:
– най-добър оратор – Вили Дацов;
– най-атрактивен участник в дебата – Дамян Димов и Панайот Йотов;
– бъдещ еврозаконодател – Людмила Костова и Зия Чобан;
– най-добър юридически език – Николай Недялков;
– и сам войнът е войн – Дарина Христова и Петър Баев;
– награда за най-коректен опонент – Георги Божинов и Денис Асенов;
– най-борбен участник – Елена Кралев и Илия Ласин.

Целта на състезанието е засилване на практическите умения на студентите по право в областта на нормотворчеството и хармонизирането на българския правен ред с правото на ЕС. Нашата кантора пожелава още много бъдещи успехи на Вили Дацов в предстоящото му професионално развитие.