Последни новини

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – новите промени в режима

Aдвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Цветелина Милева следят развитието на новите регистрационни режими, въведени с новия Закон за храните. С приемането на новия Закон за храните, в сила от 09.06.2020…

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

Адвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Александър Лешев подготвиха обобщена информация за приетия изцяло нов Закон за храните.  На 9 юни 2020 г., почти 3 години след откриване на процедурата за обществено…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на лечебно заведение срещу НЗОК в дело за заплащане на надлимитна медицинска дейност

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД, гр. София („МБАЛ Токуда“), искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна…

Нова по-ниска ставка ДДС от 9 % за ресторантьорските и кетъринг услуги – особености в прилагането

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ постоянно следи за мерките за справяне с икономическите последствия от пандемията от коронавирус в страната. Юрисконсултът ни Вили Дацов подготви детайлна информация…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ защити правата на държавно предприятие в спор за присъединяване към електропреносната мрежа

В края на месец юни 2020 г., Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на държавното предприятие „Пристанище Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията…

дек. 11, 2019

Върховният административен съд потвърди отмяната на въведената през 2018г. такса от 0,20лв/ 1 час на 1 кв.м, дължима „за временна забрана за влизане на ППС в отделни улици или участъци от тях при строително-монтажни работи и други действия от частен характер“

in Български

С окончателно Решение от 10.12.2019г. по адм. дело №4067/2019г. Върховният административен съд (ВАС) отмени по жалба на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) въведената в началото на 2018г. с Решение на Столичен общински съвет такса от 0,20лв/ 1 час на 1 кв.м, дължима „за временна забрана за влизане на ППС в отделни улици или участъци от тях при строително-монтажни работи и други действия от частен характер“.

Според ВАС нововъведената през 2018г. цена за услуга с чл.19б от Приложение №12 към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична Община (СО), дублира предвидената в чл. 30, ал.1, т.2 от същата Наредба такса за ползване на тротоари и улици или части от тях за строителни обекти, при което се събира такса за ден. Посочените мотиви имат значение и в дългосрочен план, доколкото съобразно с тях, общинският съвет не следва да въвежда такси, дублиращи по съдържание таксата, заплащана от строителите при ползване на части от улици при извършването на строителните работи.

От съществено значение са и изводите на касационната инстанция, с които се потвърждават като правилни мотивите на първата съдебна инстанция, че въпросната атакувана услуга не е предвидена в закон, а не съществува възможност с подзаконов нормативен акт съответният общински съвет да въвежда нови местни такси.

Жалбата е изготвена и процесуалното представителство по делото е осъществено от екип на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ с участието на адвокат Миглена Пенева.