Последни новини

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – новите промени в режима

Aдвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Цветелина Милева следят развитието на новите регистрационни режими, въведени с новия Закон за храните. С приемането на новия Закон за храните, в сила от 09.06.2020…

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

Адвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Александър Лешев подготвиха обобщена информация за приетия изцяло нов Закон за храните.  На 9 юни 2020 г., почти 3 години след откриване на процедурата за обществено…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на лечебно заведение срещу НЗОК в дело за заплащане на надлимитна медицинска дейност

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД, гр. София („МБАЛ Токуда“), искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна…

Нова по-ниска ставка ДДС от 9 % за ресторантьорските и кетъринг услуги – особености в прилагането

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ постоянно следи за мерките за справяне с икономическите последствия от пандемията от коронавирус в страната. Юрисконсултът ни Вили Дацов подготви детайлна информация…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ защити правата на държавно предприятие в спор за присъединяване към електропреносната мрежа

В края на месец юни 2020 г., Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на държавното предприятие „Пристанище Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията…

дек. 20, 2019

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ допринесе към доклада Doing Business 2020, публикуван от групата на Световната банка

in Български

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ е благодарно на екипа на Doing Business, който е част от групата на Световната банка, за оказаното доверие на нашия старши сътруднинк Цветелина Димитрова за принос към доклада Doing Business 2020. Тя положи значителни усилия, за да анализира развитието на показателите за Doing Business, което е високо оценено.

Doing Business 2020 е 17-ият подред в годишната серия от доклади, измерващи регулациите, които повишават бизнес дейността, и тези, които го ограничават. Приносът на различните адвокати е от съществено значение за гарантиране на качеството и актуалността на данните в докладите Doing Business. Следователно докладът беше публикуван с голям успех и широко медийно отразяване.

Можете да намерите пълният доклад, приложен към тази статия.

Doing Business-2020 Report