Последни новини

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити правата на лечебно заведение в дело срещу НЗОК за плащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на Многопрофилна болница за активно лечение „Доверие“ искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от…

Върховният административен съд потвърди отмяната на предвидените с наредба на Столичен общински съвет обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община

С окончателно решение от 11.12.2019г. по адм. дело №9775/2018г. Върховният административен съд  (ВАС) потвърди първоинстанционно решение на Административния съд София град, с което са отменени голям брой нови обществени обсъждания,…

Върховният административен съд потвърди отмяната на въведената през 2018г. такса от 0,20лв/ 1 час на 1 кв.м, дължима „за временна забрана за влизане на ППС в отделни улици или участъци от тях при строително-монтажни работи и други действия от частен характер“

С окончателно Решение от 10.12.2019г. по адм. дело №4067/2019г. Върховният административен съд (ВАС) отмени по жалба на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) въведената в началото на 2018г. с Решение…

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ подготви българския раздел в четвъртото издание на „Международен Арбитраж“ за International Country Comparative Guide за 2019г.

За поредна година експертите от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ в сферата на международния арбитраж подготвиха екслузивно информацията за българския раздел в престижното издание The In-House Lawyer за сектор…

Съдът на Европейския съюз постанови решение по преюдициално дело C-31/18, по което Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ участва като процесуален представител

Преюдициалното дело се образува по реда на чл. 267 от ДФЕС по запитване от Административен съд – София град относно тълкуването на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар…

дек. 20, 2019

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ допринесе към доклада Doing Business 2020, публикуван от групата на Световната банка

in Български

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ е благодарно на екипа на Doing Business, който е част от групата на Световната банка, за оказаното доверие на нашия старши сътруднинк Цветелина Димитрова за принос към доклада Doing Business 2020. Тя положи значителни усилия, за да анализира развитието на показателите за Doing Business, което е високо оценено.

Doing Business 2020 е 17-ият подред в годишната серия от доклади, измерващи регулациите, които повишават бизнес дейността, и тези, които го ограничават. Приносът на различните адвокати е от съществено значение за гарантиране на качеството и актуалността на данните в докладите Doing Business. Следователно докладът беше публикуван с голям успех и широко медийно отразяване.

Можете да намерите пълният доклад, приложен към тази статия.

Doing Business-2020 Report