Последни новини

Цветелина Димитрова – автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“ за 2020 г. в престижнaта международна публикация ICLG

Нашият ключов експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова, е автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“  за…

„Фармацевтично антимонополно законодателство“ – публикация в международното издание Getting the Deal Through към Lexology

За трета поредна година, Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ ексклузивно допринася за българския раздел в престижната международна правна публикация Getting the Deal Through към Lexology в сектор „Фармацевтично антимонополно…

Българският раздел „Енергийни спорове 2020“ за Getting the Deal Through беше подготвен от „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ беше избрано за екслузивен представител в сектор Енергийни Спорове за тригодишен период в престижната правна публикация Getting the Deal Through към Lexology. Нашият експерт…

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

Aдвокатите Цветелина Димитрова и Добрина Павлова подготвиха обобщена информация за новите моменти в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На 28.07.2020 г. в „Държавен вестник“ бр. 67, бяха обнародвани последните промени…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ консултира сделка за покупко-продажба на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР–ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ“ АД

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ предостави цялостно правно обслужване, включително преговори и изготвяне на необходимата документация по покупко-продажбата на 50% от „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР–ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ“ АД, което дружество притежава…

апр. 30, 2020

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити правата на стoпански мрежови потребител в дело срещу електроразпределителен оператор

in Български

Aдвокатското дружество защити правата на концесионера на пристанищни терминали Бургас Изток 2 и Бургас Запад – „БМФ Порт Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на чл. 22 ЗЕ, с което се разрешава спор за присъединяване към електрическите мрежи.

Съдът на ЕС в производство по преюдициално запитване подкрепи изложената от Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ правна теза, че директното присъединяване на потребител към електропреносна мрежа се счита за основано на обективни и недискриминационни съображения, ако този потребител е свързан с електрическа подстанция, която съгласно Директива 2009/72 и националното право попада в обхвата на дейност на преносната мрежа. Повече за решението на СЕС и неговата принципна значимост по казуси във връзка с присъединяване на потребителите към електрическата мрежа може да прочетете тук на нашия сайт.

Административен съд – София град отхвърли жалбата на електроразпределителния оператор и прие, че представляваният от нас стопански потребител има право на директно присъединяване към електропреносната мрежа. В решаващите мотиви на българския административен съд четем, че: „Общностното право не създава юридическа пречка електрическата енергия, която в тази подстанция се преобразува от високо на средно напрежение директно да преминава от преносната мрежа към крайния клиент БМФ Порт Бургас, без задължително междинно участие на разпределително дружество.“

Успешната защита по делото се осъществява от съдружник Миглена Пенева и адвокат Мария Дерелиева. ​