Последни новини

Как намалението на цената на газа изненадващо отне с обратна сила приходите на търговците в полза на държавния оператор?

Адвокатите ни Мария Дерелиева и Добрина Павлова, специализирани в областта на енергийно право, коментираха пред lex.bg спорни допълнения в Закона за енергетика, с които с обратна сила се преуреждат договорни…

Отлично представяне на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ в класацията на Legal 500 за 2020г.

Класацията на правната директория The Legal 500 за Европа, Близкия Изток и Африка вече е достъпна онлайн. Повече информация за България, разделена по сектори, можете да намерите тук. В тези…

Сроковете по ЗМИП в светлината на измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП) в сила от 09.04.2020г.

Юристите на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ проучиха и промените във връзка със сроковете по ЗМИП след измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение…

Изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП) в сила от 09.04.2020г.

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ постоянно следи за промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДИП). Адвокатите ни Цветелина Димитрова и Ида…

Компенсиране на засегнати работодатели по време на извънредно положение (мярката 60/40)

УВОД: Епидемията от COVID-19 и предприетите по повод нея противоепидемични мерки вече намират отражение в икономическия живот на страната. Наблюдава се свиване на потребителското търсене, препятства се нормалното функциониране на…

апр. 30, 2020

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити правата на стoпански мрежови потребител в дело срещу електроразпределителен оператор

in Български

Aдвокатското дружество защити правата на концесионера на пристанищни терминали Бургас Изток 2 и Бургас Запад – „БМФ Порт Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на чл. 22 ЗЕ, с което се разрешава спор за присъединяване към електрическите мрежи.

Съдът на ЕС в производство по преюдициално запитване подкрепи изложената от Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ правна теза, че директното присъединяване на потребител към електропреносна мрежа се счита за основано на обективни и недискриминационни съображения, ако този потребител е свързан с електрическа подстанция, която съгласно Директива 2009/72 и националното право попада в обхвата на дейност на преносната мрежа. Повече за решението на СЕС и неговата принципна значимост по казуси във връзка с присъединяване на потребителите към електрическата мрежа може да прочетете тук на нашия сайт.

Административен съд – София град отхвърли жалбата на електроразпределителния оператор и прие, че представляваният от нас стопански потребител има право на директно присъединяване към електропреносната мрежа. В решаващите мотиви на българския административен съд четем, че: „Общностното право не създава юридическа пречка електрическата енергия, която в тази подстанция се преобразува от високо на средно напрежение директно да преминава от преносната мрежа към крайния клиент БМФ Порт Бургас, без задължително междинно участие на разпределително дружество.“

Успешната защита по делото се осъществява от съдружник Миглена Пенева и адвокат Мария Дерелиева. ​