Последни новини

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – новите промени в режима

Aдвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Цветелина Милева следят развитието на новите регистрационни режими, въведени с новия Закон за храните. С приемането на новия Закон за храните, в сила от 09.06.2020…

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

Адвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Александър Лешев подготвиха обобщена информация за приетия изцяло нов Закон за храните.  На 9 юни 2020 г., почти 3 години след откриване на процедурата за обществено…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на лечебно заведение срещу НЗОК в дело за заплащане на надлимитна медицинска дейност

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД, гр. София („МБАЛ Токуда“), искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна…

Нова по-ниска ставка ДДС от 9 % за ресторантьорските и кетъринг услуги – особености в прилагането

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ постоянно следи за мерките за справяне с икономическите последствия от пандемията от коронавирус в страната. Юрисконсултът ни Вили Дацов подготви детайлна информация…

Как намалението на цената на газа изненадващо отне с обратна сила приходите на търговците в полза на държавния оператор?

Адвокатите ни Мария Дерелиева и Добрина Павлова, специализирани в областта на енергийно право, коментираха пред lex.bg спорни допълнения в Закона за енергетика, с които с обратна сила се преуреждат договорни…

юни 25, 2020

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ защити правата на държавно предприятие в спор за присъединяване към електропреносната мрежа

in Български

В края на месец юни 2020 г., Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на държавното предприятие „Пристанище Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на Закона за енергетиката, с което се разрешава спор за присъединяване към националната преносната електрическа мрежа.

Въпрос от съществено значение за решаване на спора, беше предмет на производство пред Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване по повод друг стопански потребител, представляван също от Адвокатското дружество. С ясна и категорична позиция, изцяло възприета от националния административен съд, СЕС постановява, че нивото на напрежение не е единственият определящ критерий, за да се счете дали клиент се смята присъединен към електропреносната или електроразпределителната мрежа (Решение от 17.10.2019г. на СЕС по дело С-31/18).

Благодарение на успешна процесуална защита, осъществена от адвокати Миглена Пенева и Мария Дерелиева, Административен съд – София град отхвърли на първата съдебна инстанция жалбата на електроразпределителния оператор и призна правото на директно присъединяване към електропреносната мрежа на държавното дружество.