Последни новини

Върховният административен съд отказа да отмени тарифата на частните съдебни изпълнители, уреждаща пропорционалните такси за изпълнение на парично вземане

Нашият съдружник Николай Лазаров за пореден път успешно защити правата на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) пред Върховния административен съд (ВАС). На 11.01.2021 г. петчленен състав на Върховния административен…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на три инстанции, правата на едно от най – големите лечебни заведения в България срещу НЗОК за заплащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна Болница За Активно Лечение Токуда“ ЕАД  искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за заплащане на медицинска…

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Енергетиката е ключов сектор в практиката на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ и постоянно следим за промени в законите, свързани с производство, преобразуване, разпределение и използване на енергийните ресурси в страната…

Цветелина Димитрова – автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“ за 2020 г. в престижнaта международна публикация ICLG

Нашият ключов експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова, е автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“  за…

„Фармацевтично антимонополно законодателство“ – публикация в международното издание Getting the Deal Through към Lexology

За трета поредна година, Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ ексклузивно допринася за българския раздел в престижната международна правна публикация Getting the Deal Through към Lexology в сектор „Фармацевтично антимонополно…

юни 25, 2020

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ защити правата на държавно предприятие в спор за присъединяване към електропреносната мрежа

in Български

В края на месец юни 2020 г., Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на държавното предприятие „Пристанище Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на Закона за енергетиката, с което се разрешава спор за присъединяване към националната преносната електрическа мрежа.

Въпрос от съществено значение за решаване на спора, беше предмет на производство пред Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване по повод друг стопански потребител, представляван също от Адвокатското дружество. С ясна и категорична позиция, изцяло възприета от националния административен съд, СЕС постановява, че нивото на напрежение не е единственият определящ критерий, за да се счете дали клиент се смята присъединен към електропреносната или електроразпределителната мрежа (Решение от 17.10.2019г. на СЕС по дело С-31/18).

Благодарение на успешна процесуална защита, осъществена от адвокати Миглена Пенева и Мария Дерелиева, Административен съд – София град отхвърли на първата съдебна инстанция жалбата на електроразпределителния оператор и призна правото на директно присъединяване към електропреносната мрежа на държавното дружество.