Последни новини

Върховният административен съд отказа да отмени тарифата на частните съдебни изпълнители, уреждаща пропорционалните такси за изпълнение на парично вземане

Нашият съдружник Николай Лазаров за пореден път успешно защити правата на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) пред Върховния административен съд (ВАС). На 11.01.2021 г. петчленен състав на Върховния административен…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на три инстанции, правата на едно от най – големите лечебни заведения в България срещу НЗОК за заплащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна Болница За Активно Лечение Токуда“ ЕАД  искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за заплащане на медицинска…

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Енергетиката е ключов сектор в практиката на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ и постоянно следим за промени в законите, свързани с производство, преобразуване, разпределение и използване на енергийните ресурси в страната…

Цветелина Димитрова – автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“ за 2020 г. в престижнaта международна публикация ICLG

Нашият ключов експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова, е автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“  за…

„Фармацевтично антимонополно законодателство“ – публикация в международното издание Getting the Deal Through към Lexology

За трета поредна година, Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ ексклузивно допринася за българския раздел в престижната международна правна публикация Getting the Deal Through към Lexology в сектор „Фармацевтично антимонополно…

юли 3, 2020

Нова по-ниска ставка ДДС от 9 % за ресторантьорските и кетъринг услуги – особености в прилагането

in Български

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ постоянно следи за мерките за справяне с икономическите последствия от пандемията от коронавирус в страната. Юрисконсултът ни Вили Дацов подготви детайлна информация във връзка с последните промени в Закона за данъка върху добавената стойност.

На 19 юни 2020 г. бяха обнародвани в Държавен вестник промените в Закона за данъка върху добавената стойност („ЗДДС“), с които се намалява на 9% данъчната ставка за част от ресторантьорските и кетъринг услуги, както и за определени доставки, свързани с  книгоиздаването и бебешките храни. Новите правила са в сила от 1 юли 2020г. и целят да подпомогнат част от най-силно засегнатите от пандемията от COVID-19 икономически сфери. На 29 юни 2020г Национална Агенция за Приходите („НАП“) издаде „Становище за прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2“ („Становището“) в унисон с практиката на държавния орган да издава разяснения и практически насочени тълкувания на данъчни въпроси от съществено обществено значение.

Ставката от 9 на сто не е новост в законодателството, понесе и досега чл. 66, ал. 2 ЗДДС предвиждаше, че с 9 % се облагат единствено „настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани“. Измененията в същата алинея създават нови случаи, за които ставката вече е 9 %, а не 20 на сто.

  • Ресторантьорски и кетъринг услуги

Чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС вече предвижда, че ставката е 9 % и за ресторантьорски и кетъринг услуги, състоящи се в доставяне на храна.

Ресторантьорските услуги са дефинирани в т. 62 на § 1 от ДР ЗДДС. Те се изразяват в предоставяне в помещение на доставчика на храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, позволяващи незабавното им консумиране. Дефиницията за „Кетъринг услуги“ е в т. 61 на § 1 от ДР на ЗДДС. Според нея тези услуги са „съвкупност от характеристики и действия, в които преобладават главно услугите и в които доставката на храна и/или напитки е само един компонент. Преобладаващите главно услуги са същите като ресторантьорските услуги, но доставката е осъществена извън помещенията на доставчика.“. Тези описания кореспондират с практиката на Съда на Европейския съюз („СЕС“).

1. Кетъринг, ресторантьорска услуга или обикновена доставка на стока/храна?

Много ситуации, които житейски възприемаме като ресторантьорска/кетъринг услуга, всъщност не попадат в дефинициите и ще продължат да се облагат с 20%.

Според становището на НАП, ако след като сме прегледали ЗДДС, продължаваме да сме несигурни дали определена доставка е ресторантьорска, кетъринг услуга или обикновена доставка на храна, следва да се потърсим отговора в правото на ЕС и най-вече в практиката на СЕС, която посочва критериите, въз основа на които се разграничава доставката на услуга от доставката на стока.

За да бъде обложена доставката на храна със ставка от 9%, тя трябва да е съпроводена от помощни услуги и именно тези услуги трябва да са главното нещо, което преследва клиента.

Така според чл. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 при ресторантьорските и кетъринг услуги доставянето на храни и/или напитки за консумация е придружено от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на самата храна/напитки е само един компонент от едно цяло, в което помощните услуги играят по-голяма роля. Разликата между двата вида услуги е, че при ресторантьорските услуги доставката се извършва в заведение на доставчика, а при кетъринга тя се извършва извън тях.

В дело C-231/94 СЕС приема, че ресторантьорските сделки са една съвкупност, в която доставката на храна е само една част и в която главно доминират услугите. Различно е, когато сделката е свързана с храна за вкъщи („take-away“) и не е придружена от услуги, предназначени да подпомогнат консумацията ѝ на място и в подходяща обстановка.

СЕС дава множество насоки в решението си по съединени дела C-497/09, C-499/09, C-501/09 и C-502/09. Според него при ресторантьорските услуги предоставянето на ястия и на напитки готови за непосредствена консумация е обусловено от редица услуги като например предоставяне на помещение, на мебели и съдове, съветване на клиентите, даване на разяснения относно предлаганите ястия и напитки, комуникация между сервитьора и готвача, приготвяне на ястията, сервирането им в чинии, предоставяне на прибори и тяхното подреждане и след консумирането следва почистване на масите.

При доставянето на храна или ястия за незабавна консумация (в случая СЕС е обсъдил конкретно предоставянето им от щандове, каравани или фоайета на кина) трябва да извършим анализ на цялостната сделка и да преценим дали в нея доминират помощните услуги. Сайтът на НАП изрично посочва, че „Продажбата на храна от павилион, магазин или вендинг машина, както и доставките до вкъщи, остават на досегашния режим на облагане от 20 %.“. Впоследствие становището на НАП потвърди това мнение с аргумента, че в тези хипотези действително предоставянето на храна не е придружено от други услуги.

2. Как се прави преценката?

НАП се позовава на практиката на СЕС и посочва, че когато преценяваме дали доминират помощните услуги, трябва да имаме предвид гледната точка на средностатистическия потребител и да направим цялостна преценка, както на количественото, така и на качественото значение на елементите на предоставяне на услуги в съпоставка с елементите, свързани с доставката на стоки.

Когато услугите, подпомагащи доставката и непосредствената консумация на храна отсъстват или са пренебрежими спрямо целта на потребителя, имаме единствено обикновена доставка на стока.

3. Кое не е кетъринг или ресторантьорска услуга?

Законодателят изрично посочва в т. 62 на § 1 от ДР на ЗДДС хипотези, които не представляват кетъринг или ресторантьорски услуги, а именно:
– обикновената доставка на храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
– доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.
Разпоредбата съответства на Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011, съгласно който доставката на храни/ напитки, независимо дали е включен превоз, но без каквито и да било други помощни услуги, не се смята за ресторантьорска или кетъринг услуга.

4. Практически казуси

Следва да имаме предвид, че ако си поръчаме единствено да ни бъде доставена храна на определено място (вкъщи или в офиса), ставката ще бъде 20%.

Тя ще бъде толкова и когато посетим ресторант и пожелаем да ни бъде приготвена храна, която на място да бъде опакована, за да си я консумираме навън или вкъщи.

Ако посетим търговски център и си купим храна, която да консумиране в обособените зони за хранене, ставката ще е 9 %, но ако кажем на продавача да ни я опакова за вкъщи, ставката ще бъде 20 %. Становището на НАП изрично посочва така наречените Food Courts.

Когато посетим някое кафене с уютна обстановка, настаним се на маса и си поръчаме кафе, което сервитьорът с усмивка ни поднесе в изискана чаша и след това отсервира, ставката ще е 9 %. Ако посетим, обаче същото заведение и защото бързаме, помолим да ни поднесат кафето в картонена чаша за навън, тогава ставката ще е 20%.

НАП в становището си взима принципно отношение спрямо определени казуси. Така например ресторантьорски услуги са налице и при ресторантите за самообслужване. Такива услуги има и когато след като ползваме помощни услуги, пожелаем неконсумираната част от храната ни да бъде опакована, за да си я изнесем от заведението или от мястото на консумация при кетъринг.

В същото време НАП посочва за обикновена доставка на храна продажбата от вендинг машини, мини бар, магазини, включително топла витрина; на храна от гишета на ресторанти за консумация извън ресторанта („drive in“, „walk through“), на храна във влак или автобус.

  • Алкохолните напитки

Чл. 66 ЗДДС изрично предвижда, че ставката остава 20% за ресторантьорските и кетъринг услуги, състоящи се в доставяне на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите на съпътстваща доставка.

За дефинирането на „бира“, „вино“ и „спиртни напитки“ се създадоха нови т. 98, 99 и 100 в § 1 от ДР на ЗДДС, които препращат към понятията в ЗАДС и Закона за виното и спиртните напитки.

  • Книги и списания

ЗДДС в чл.66, ал.2, т.2 предвижда ставка от 9 % за доставката на книги на физически носители и/или по електронен път (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания).

Становището на НАП, изрично напомня, че за думата „книга“ няма легална дефиниция и при тълкуването й трябва да се изхожда от нейния общоприет смисъл (арг. ЗНА и Указ № 883). Според НАП, за да можем да разграничим една книга от едно списание, трябва да изхождаме от дефинициите в Тълковния речник и в Речника на българския език, публикуван на официалната страница на Института за български език на БАН.

Доставката на книга на физически носител включва не само традиционната продажба на книга, която е отпечатана на хартия. Тук важно е съдържанието на книгата да бъде доставено на физически носител, като той може да бъде не само хартия, но и касета, диск, CD, DVD, CD-ROM, USB памет и др.

Становището приема, че не е нужно в книгата да има текст, с аргумент, че нормата ясно посочва, че ставката е 9 % и за детски книги с илюстрации. Намалената ставка се прилага и за аудиокнигите, ако съдържанието им е изцяло или основно аудио, а не музикално.

Необходимо е да подчертаем, че ставката остава 20% за публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и публикации, които са изцяло или основно съставени от видео съдържание или аудио-музикално съдържание.

  • Бебешки артикули и храна

С промените беше създадено в ЗДДС Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5. С 9 на сто ставка се облага и доставката на посочените в него храни, подходящи за бебета или за малки деца,бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули.

  • Заключение

В редица обществени обсъждания представителите на ресторантьорите посочиха, че намалената ставка няма да подобри цялостното състояние на бранша. Като причина посочват обстоятелството, че продажбата на алкохолни напитки продължава да се облага с 20 %, а от него произтичат по-голямата част от приходите на заведенията. Споделени бяха и мнения, че не се очаква намаляване на цените в ресторантьорския бизнес.

Предстои ни да видим как точно промените в ДДС ще се отразят на бизнеса и обществото.

*Настоящият текст не представлява правна консултация и не следва да се взема предвид при решаване на правни спорове, а цели само да информира читателите.

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров & Ко.“ остава на разположение за съдействие и допълнителна информация, свързани с прилагането на новите данъчни промени.

Article VAT 9% Georgiev, Todorov & Co. – 03.07.2020