Последни новини

Върховният административен съд отказа да отмени тарифата на частните съдебни изпълнители, уреждаща пропорционалните такси за изпълнение на парично вземане

Нашият съдружник Николай Лазаров за пореден път успешно защити правата на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) пред Върховния административен съд (ВАС). На 11.01.2021 г. петчленен състав на Върховния административен…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на три инстанции, правата на едно от най – големите лечебни заведения в България срещу НЗОК за заплащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна Болница За Активно Лечение Токуда“ ЕАД  искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за заплащане на медицинска…

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Енергетиката е ключов сектор в практиката на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ и постоянно следим за промени в законите, свързани с производство, преобразуване, разпределение и използване на енергийните ресурси в страната…

Цветелина Димитрова – автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“ за 2020 г. в престижнaта международна публикация ICLG

Нашият ключов експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова, е автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“  за…

„Фармацевтично антимонополно законодателство“ – публикация в международното издание Getting the Deal Through към Lexology

За трета поредна година, Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ ексклузивно допринася за българския раздел в престижната международна правна публикация Getting the Deal Through към Lexology в сектор „Фармацевтично антимонополно…

юли 20, 2020

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на лечебно заведение срещу НЗОК в дело за заплащане на надлимитна медицинска дейност

in Български

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД, гр. София („МБАЛ Токуда“), искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от болничното заведение в полза на здравноосигурени лица.

На 15.07.2020 г. Софийски Апелативен Съд постанови решение, с което отмени първоинстанционното решение и осъди НЗОК да плати на МБАЛ Токуда дължимото възнаграждение за оказана болнична медицинска помощ по клинични пътеки, медицински и амбулаторни процедури над договорения лимит за месеците април, ноември и декември 2016г., както и за периода март-декември 2017г., ведно със законната лихва до окончателно изплащане на сумата. В основата на решаващите мотиви на съда стоят разпоредбите на Конституцията на Република България и Закона за здравето, съгласно които формирането и осъществяването на здравната политика е задължение на държавата, както и неприкосновеното право на всеки български гражданин на достъпна медицинска помощ при спазването на принципите за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

Според Софийски Апелативен Съд, е недопустимо, чрез използването на властническото положение на един държавен орган – НЗОК, и в резултата на липса на правилно планиране на очакваните разходи, да бъдат ограничавани правата на гражданите, гарантирани им от закона, за достъп до своевременна и качествена медицинска помощ в лечебно заведение, избрано от тях. Болницата дължи предоставяне на медицинска помощ на всички здравноосигурени лица, поискали това от нея, независимо дали са достигнати определените лимити или не. Всяко различно тълкуване и прилагане на закона, би довело до неясни, но при всички положения негативни последици за здравето на пациентите, доколкото своевременността на медицинската помощ е ясно разписана гаранция за добро здравеопазване във всички относими нормативни актове.

Успешната защита на болницата е осъществена от проф. Иван Тодоров и адвокатите Мария Дерелиева и Маргарита Иванова.