Последни новини

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – новите промени в режима

Aдвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Цветелина Милева следят развитието на новите регистрационни режими, въведени с новия Закон за храните. С приемането на новия Закон за храните, в сила от 09.06.2020…

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

Адвокат Цветелина Димитрова и юрисконсулт Александър Лешев подготвиха обобщена информация за приетия изцяло нов Закон за храните.  На 9 юни 2020 г., почти 3 години след откриване на процедурата за обществено…

Нова по-ниска ставка ДДС от 9 % за ресторантьорските и кетъринг услуги – особености в прилагането

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ постоянно следи за мерките за справяне с икономическите последствия от пандемията от коронавирус в страната. Юрисконсултът ни Вили Дацов подготви детайлна информация…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ защити правата на държавно предприятие в спор за присъединяване към електропреносната мрежа

В края на месец юни 2020 г., Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на държавното предприятие „Пристанище Бургас“ в административно дело по обжалване на решение на Комисията…

Как намалението на цената на газа изненадващо отне с обратна сила приходите на търговците в полза на държавния оператор?

Адвокатите ни Мария Дерелиева и Добрина Павлова, специализирани в областта на енергийно право, коментираха пред lex.bg спорни допълнения в Закона за енергетика, с които с обратна сила се преуреждат договорни…

юли 20, 2020

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити правата на лечебно заведение срещу НЗОК в дело за заплащане на надлимитна медицинска дейност

in Български

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД, гр. София („МБАЛ Токуда“), искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за плащане на надлимитна медицинска дейност, оказана от болничното заведение в полза на здравноосигурени лица.

На 15.07.2020 г. Софийски Апелативен Съд постанови решение, с което отмени първоинстанционното решение и осъди НЗОК да плати на МБАЛ Токуда дължимото възнаграждение за оказана болнична медицинска помощ по клинични пътеки, медицински и амбулаторни процедури над договорения лимит за месеците април, ноември и декември 2016г., както и за периода март-декември 2017г., ведно със законната лихва до окончателно изплащане на сумата. В основата на решаващите мотиви на съда стоят разпоредбите на Конституцията на Република България и Закона за здравето, съгласно които формирането и осъществяването на здравната политика е задължение на държавата, както и неприкосновеното право на всеки български гражданин на достъпна медицинска помощ при спазването на принципите за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

Според Софийски Апелативен Съд, е недопустимо, чрез използването на властническото положение на един държавен орган – НЗОК, и в резултата на липса на правилно планиране на очакваните разходи, да бъдат ограничавани правата на гражданите, гарантирани им от закона, за достъп до своевременна и качествена медицинска помощ в лечебно заведение, избрано от тях. Болницата дължи предоставяне на медицинска помощ на всички здравноосигурени лица, поискали това от нея, независимо дали са достигнати определените лимити или не. Всяко различно тълкуване и прилагане на закона, би довело до неясни, но при всички положения негативни последици за здравето на пациентите, доколкото своевременността на медицинската помощ е ясно разписана гаранция за добро здравеопазване във всички относими нормативни актове.

Успешната защита на болницата е осъществена от проф. Иван Тодоров и адвокатите Мария Дерелиева и Маргарита Иванова.