Последни новини

Върховният административен съд отказа да отмени тарифата на частните съдебни изпълнители, уреждаща пропорционалните такси за изпълнение на парично вземане

Нашият съдружник Николай Лазаров за пореден път успешно защити правата на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) пред Върховния административен съд (ВАС). На 11.01.2021 г. петчленен състав на Върховния административен…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на три инстанции, правата на едно от най – големите лечебни заведения в България срещу НЗОК за заплащане на надлимитна медицинска дейност

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна Болница За Активно Лечение Токуда“ ЕАД  искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за заплащане на медицинска…

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Енергетиката е ключов сектор в практиката на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ и постоянно следим за промени в законите, свързани с производство, преобразуване, разпределение и използване на енергийните ресурси в страната…

Цветелина Димитрова – автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“ за 2020 г. в престижнaта международна публикация ICLG

Нашият ключов експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова, е автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“  за…

Българският раздел „Енергийни спорове 2020“ за Getting the Deal Through беше подготвен от „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ беше избрано за екслузивен представител в сектор Енергийни Спорове за тригодишен период в престижната правна публикация Getting the Deal Through към Lexology. Нашият експерт…

авг. 24, 2020

„Фармацевтично антимонополно законодателство“ – публикация в международното издание Getting the Deal Through към Lexology

in Български

За трета поредна година, Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ ексклузивно допринася за българския раздел в престижната международна правна публикация Getting the Deal Through към Lexology в сектор Фармацевтично антимонополно законодателство. Нашият ключов експерт в областта на медицинското право – Цветелина Димитрова, д-р по межуднародно частно право, е автор на раздела за изданието за 2020г.

Наръчникът съдържа преглед на правната рамка в сектора за 17 отделни юрисдикции от четири континента, както и общ преглед на регулациите в Европейския Съюз. Информацията е свързана с общата регулаторна рамка в сектора, определяща цените и дистрибуцията на фармацевтични продукти, както и спецификите на конкурентното право, включително дефиниране на пазара, злоупотреби с господствено положение, и сключване на договори. Разяснена е и ролята на здравните органи и неправителствените организации при правоприлагането в сектора, както и как се осъществява комуникация между различни заинтересовани лица, и какви са новите тенденции.

Pharmaceutical-Antitrust 2020_Bulgaria_Getting-the-Deal-Through