Последни новини

Върховният административен съд отказа да отмени тарифата на частните съдебни изпълнители, уреждаща пропорционалните такси за изпълнение на парично вземане

Нашият съдружник Николай Лазаров за пореден път успешно защити правата на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) пред Върховния административен съд (ВАС). На 11.01.2021 г. петчленен състав на Върховния административен…

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Енергетиката е ключов сектор в практиката на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ и постоянно следим за промени в законите, свързани с производство, преобразуване, разпределение и използване на енергийните ресурси в страната…

Цветелина Димитрова – автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“ за 2020 г. в престижнaта международна публикация ICLG

Нашият ключов експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова, е автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“  за…

„Фармацевтично антимонополно законодателство“ – публикация в международното издание Getting the Deal Through към Lexology

За трета поредна година, Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ ексклузивно допринася за българския раздел в престижната международна правна публикация Getting the Deal Through към Lexology в сектор „Фармацевтично антимонополно…

Българският раздел „Енергийни спорове 2020“ за Getting the Deal Through беше подготвен от „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ беше избрано за екслузивен представител в сектор Енергийни Спорове за тригодишен период в престижната правна публикация Getting the Deal Through към Lexology. Нашият експерт…

дек. 3, 2020

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на три инстанции, правата на едно от най – големите лечебни заведения в България срещу НЗОК за заплащане на надлимитна медицинска дейност

in Български

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ предяви от името на „Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна Болница За Активно Лечение Токуда“ ЕАД  искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за заплащане на медицинска дейност по клинични пътеки, над установения лимит, оказана от болничното заведение, в полза на здравноосигурени лица.

Делото бе спечелено на първа инстанция, като съдът уважи изцяло предявената претенция от страна на лечебното заведение.

Апелативен съд – София потвърди първоинстанционното решение, с решаващи мотиви, че делегираните бюджети, въведени от закона, като основен принцип за финансиране на дейността в областта на болничната помощ, нямат за цел и не могат да прехвърлят финансовата тежест по опазване здравето на гражданите от държавата към изпълнителите на болнична помощ, които нямат правото да извършват търговска дейност извън сферата на медицинското обслужване, както и да изискват заплащане от осигурените лица за дейности в обхвата на чл. 45 от Закона за Здравното Осигуряване (ЗЗО).

С Определение № 233 от 01.12.2020 г., Върховния касационен съд на Република България окончателно не допусна до касационно обжалване решението на апелативен съд, поради което последното влезе в законна сила.

Така, на лечебното заведение ще бъде възстановено дължимото възнаграждение за оказаната болнична помощ, над установения лимит, за периода 2015 г., както и законните лихви, предявени в съдебното производство от датата на забава до датата на предявяване на вземането и законните лихви, дължими от датата на предявяване на вземането пред съда до окончателното заплащане на сумите по главницата. Болницата ще може да претендира и всички направените деловодните разноски.

По този начин, лечебното заведение ще може да получи справедлива сума, с оглед дългогодишно воденият съдебен процес, вместо предложеното по Условията и реда за заплащане на надлимитна дейност за периода 2015 – 2016 г., на лечебните заведения (за повече информация вж. https://news.lex.bg/правото-или-плащането-трудният-избор/). В условията се предвижда заплащане на надлимитната дейност, след сключване на доброволно споразумение между лечебните заведения и НЗОК, по смисъла на чл. 365 от Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД), в което болниците трябва да се откажат от заплащането на законните лихви, предявени в съдебните производства от датата на забава до датата на предявяване на вземането; законните лихви, дължими от датата на предявяване на вземането пред съда до окончателното заплащане на сумите по главницата и от деловодните разноски за държавни такси и адвокатски или юрисконсултски възнаграждения.

„Аджибадем Сити Клиник Многопрофилна Болница За Активно Лечение Токуда“ ЕАД,  се представлява пред съда от адвокатите ни Мария Дерелиева и Маргарита Иванова.