Последни новини

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 23-ТИ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕС

С приемането на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския Парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС („Директивата“), Европейският…

ПОРЕДНО ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО“ В КЛАСАЦИЯТА НА LEGAL 500 ЗА 2021 Г.

Класацията на правната директория Legal 500 за Европа, Близкия Изток и Африка вече е достъпна онлайн. Повече информация за България, разделена по сектори, можете да намерите тук. В година на световна пандемия и…

Георгиев, Тодоров и Ко. е класирана като водеща адвокатска кантора в множество сектори в Chambers Europe 2021

Горди сме да споделим, че за 12-та поредна година Георгиев, Тодоров и Ко. е международно призната като една от водещите адвокатски кантори в България от престижното юридическо издание Chambers &…

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно консултира основния руски доставчик на природен газ за Европа – OOO „Газпром Експорт“

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно консултира основния руски доставчик на природен газ за Европа и в частност България – OOO „Газпром Експорт“ (клиентът), във връзка с продължил повече…

май 28, 2021

Мария Дерелиева публикува статия в престижното издание „Медицинско право и здравеопазване“

in Български

В брой 1 на списанието „Медицинско право и здравеопазване“ за 2021 г. са включени изследвания на автори по най-актуалните към момента въпроси в сферата на здравеопазването.

Нашият съдружник Мария Дерелиева, докторант по административно право и процес в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, публикува статия в престижното медицинско издание на тема „Анализ на съдебната практика, постановена по искове за плащане на „надлимитна“ дейност на лечебните заведения, сключили договор със здравната каса“.

В статията е направен систематичен преглед на три последователни постановени решения на Върховния касационен съд (ВКС) по противоречиво разрешаваните от долустоящите съдилища спорове за плащане на „надлимитната“ медицинска дейност на лечебните заведения, сключили договор със здравната каса. С решенията на ВКС се присъжда заплащане на тази дейност от здравната каса към лечебните заведения. Статията също така коментира и определенията на касационната инстанция, по които са допуснати за разглеждане съществени материалноправни въпроси относно правния характер и правни последици на клаузите, установяващи помесечни парични стойности (т.нар. „лимити“) в договорите за оказване на болнична помощ.

Последният брой на списанието „Медицинско право и Здравеопазване“ можете да намерите в търговската мрежа и на следния линк: https://ciela.com/e-kniga-meditsinsko-pravo-i-zdraveopazvane-br-1-2021.html .