Последни новини

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити на финална съдебна инстанция правата на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД в данъчно-правен казус срещу Национална агенция за приходите (НАП)

„Дънди Прешъс Металс“ Инк. е международна минна компания със седалище в Канада, чиято основна дейност включва придобиване, проучване, разработване и добив на находища и преработка на руди на благородни метали….

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА – АВТОР НА РАЗДЕЛА „МЕЖДУНАРОДЕН АРБИТРАЖ – ЗАКОНИ И РЕГУЛАЦИИ“ ЗА 2021 Г. В ПРЕСТИЖНAТА МЕЖДУНАРОДНА ПУБЛИКАЦИЯ ICLG

Нашият експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова е автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“  за 2021 г. в престижнaта международна…

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на две инстанции, правата на „МБАЛ Уни Хоспитал“ срещу НЗОК за заплащане на надлимитна медицинска дейност

„МБАЛ  Уни Хоспитал“ е една от най-големите частни инвестиции в българското здравеопазване за изминалите над 25 години. Болницата се намира в Панагюрище и предлага прецизност от утвърдени специалисти, уникална медицинска…

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 23-ТИ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕС

С приемането на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския Парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС („Директивата“), Европейският…

ПОРЕДНО ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО“ В КЛАСАЦИЯТА НА LEGAL 500 ЗА 2021 Г.

Класацията на правната директория Legal 500 за Европа, Близкия Изток и Африка вече е достъпна онлайн. Повече информация за България, разделена по сектори, можете да намерите тук. В година на световна пандемия и…

май 28, 2021

Мария Дерелиева публикува статия в престижното издание „Медицинско право и здравеопазване“

in Български

В брой 1 на списанието „Медицинско право и здравеопазване“ за 2021 г. са включени изследвания на автори по най-актуалните към момента въпроси в сферата на здравеопазването.

Нашият съдружник Мария Дерелиева, докторант по административно право и процес в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, публикува статия в престижното медицинско издание на тема „Анализ на съдебната практика, постановена по искове за плащане на „надлимитна“ дейност на лечебните заведения, сключили договор със здравната каса“.

В статията е направен систематичен преглед на три последователни постановени решения на Върховния касационен съд (ВКС) по противоречиво разрешаваните от долустоящите съдилища спорове за плащане на „надлимитната“ медицинска дейност на лечебните заведения, сключили договор със здравната каса. С решенията на ВКС се присъжда заплащане на тази дейност от здравната каса към лечебните заведения. Статията също така коментира и определенията на касационната инстанция, по които са допуснати за разглеждане съществени материалноправни въпроси относно правния характер и правни последици на клаузите, установяващи помесечни парични стойности (т.нар. „лимити“) в договорите за оказване на болнична помощ.

Последният брой на списанието „Медицинско право и Здравеопазване“ можете да намерите в търговската мрежа и на следния линк: https://ciela.com/e-kniga-meditsinsko-pravo-i-zdraveopazvane-br-1-2021.html .