Последни новини

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити на финална съдебна инстанция правата на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД в данъчно-правен казус срещу Национална агенция за приходите (НАП)

„Дънди Прешъс Металс“ Инк. е международна минна компания със седалище в Канада, чиято основна дейност включва придобиване, проучване, разработване и добив на находища и преработка на руди на благородни метали….

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА – АВТОР НА РАЗДЕЛА „МЕЖДУНАРОДЕН АРБИТРАЖ – ЗАКОНИ И РЕГУЛАЦИИ“ ЗА 2021 Г. В ПРЕСТИЖНAТА МЕЖДУНАРОДНА ПУБЛИКАЦИЯ ICLG

Нашият експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова е автор на раздела „Международен арбитраж – закони и регулации“  за 2021 г. в престижнaта международна…

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 23-ТИ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕС

С приемането на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския Парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС („Директивата“), Европейският…

Мария Дерелиева публикува статия в престижното издание „Медицинско право и здравеопазване“

В брой 1 на списанието „Медицинско право и здравеопазване“ за 2021 г. са включени изследвания на автори по най-актуалните към момента въпроси в сферата на здравеопазването. Нашият съдружник Мария Дерелиева,…

ПОРЕДНО ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО“ В КЛАСАЦИЯТА НА LEGAL 500 ЗА 2021 Г.

Класацията на правната директория Legal 500 за Европа, Близкия Изток и Африка вече е достъпна онлайн. Повече информация за България, разделена по сектори, можете да намерите тук. В година на световна пандемия и…

авг. 11, 2021

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на две инстанции, правата на „МБАЛ Уни Хоспитал“ срещу НЗОК за заплащане на надлимитна медицинска дейност

in Български

„МБАЛ  Уни Хоспитал“ е една от най-големите частни инвестиции в българското здравеопазване за изминалите над 25 години. Болницата се намира в Панагюрище и предлага прецизност от утвърдени специалисти, уникална медицинска грижа и свръхтехнологична медицинска техника.

Aдвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“  предяви от името на „Многопрофилна Болница За Активно Лечение Уни Хоспитал“ ООД („МБАЛ  Уни Хоспитал“)  искове срещу Националната здравноосигурителна каса („НЗОК“) за заплащане на медицинска дейност по клинични пътеки, над установения лимит, оказана от болничното заведение, в полза на здравноосигурени лица за периода 01.02.2017-30.09.2018 г. на обща стойност над 2 милиона лв. включително законна лихва.

Делото бе спечелено на първа инстанция, като Софийски градски съд уважи изцяло предявената претенция от страна на лечебното заведение на 04.08.2020 г.

С Решение от 30.07.2021 г., Апелативен съд – София потвърди първоинстанционното решение, с решаващи мотиви, че делегираните бюджети, въведени от закона, като основен принцип за финансиране на дейността в областта на болничната помощ, нямат за цел и не могат да прехвърлят финансовата тежест по опазване здравето на гражданите от държавата към изпълнителите на болнична помощ, които нямат правото да извършват търговска дейност извън сферата на медицинското обслужване, както и да изискват заплащане от осигурените лица за дейности в обхвата на чл. 45 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Така, на лечебното заведение ще бъде възстановено дължимото възнаграждение за оказаната болнична помощ, над установения лимит, за  посочения период, както и законните лихви, предявени в съдебното производство от датата на забава до датата на предявяване на вземането и законните лихви, дължими от датата на предявяване на вземането пред съда до окончателното заплащане на сумите по главницата. Болницата ще може да претендира и всички направените деловодните разноски.

По този начин, лечебното заведение ще може да получи справедлива сума, с оглед воденият съдебен процес в изминалите две години, вместо предложеното по Условията и реда за заплащане на надлимитна дейност за периода 2017 – 2018 г., на лечебните заведения (за повече информация вж. https://news.lex.bg/правото-или-плащането-трудният-избор/). В условията се предвижда заплащане на надлимитната дейност, след сключване на доброволно споразумение между лечебните заведения и НЗОК, по смисъла на чл. 365 от Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), в което болниците трябва да се откажат от заплащането на законните лихви, предявени в съдебните производства от датата на забава до датата на предявяване на вземането; законните лихви, дължими от датата на предявяване на вземането пред съда до окончателното заплащане на сумите по главницата и от деловодните разноски за държавни такси и адвокатски или юрисконсултски възнаграждения.

„Многопрофилна Болница За Активно Лечение Уни Хоспитал“ се представлява пред съда от адвокатите ни Мария Дерелиева и Маргарита Иванова.