Последни новини

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ успешно защити на финална съдебна инстанция правата на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД в данъчно-правен казус срещу Национална агенция за приходите (НАП)

„Дънди Прешъс Металс“ Инк. е международна минна компания със седалище в Канада, чиято основна дейност включва придобиване, проучване, разработване и добив на находища и преработка на руди на благородни метали….

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ успешно защити на две инстанции, правата на „МБАЛ Уни Хоспитал“ срещу НЗОК за заплащане на надлимитна медицинска дейност

„МБАЛ  Уни Хоспитал“ е една от най-големите частни инвестиции в българското здравеопазване за изминалите над 25 години. Болницата се намира в Панагюрище и предлага прецизност от утвърдени специалисти, уникална медицинска…

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 23-ТИ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕС

С приемането на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския Парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС („Директивата“), Европейският…

Мария Дерелиева публикува статия в престижното издание „Медицинско право и здравеопазване“

В брой 1 на списанието „Медицинско право и здравеопазване“ за 2021 г. са включени изследвания на автори по най-актуалните към момента въпроси в сферата на здравеопазването. Нашият съдружник Мария Дерелиева,…

ПОРЕДНО ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО“ В КЛАСАЦИЯТА НА LEGAL 500 ЗА 2021 Г.

Класацията на правната директория Legal 500 за Европа, Близкия Изток и Африка вече е достъпна онлайн. Повече информация за България, разделена по сектори, можете да намерите тук. В година на световна пандемия и…

авг. 26, 2021

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА – АВТОР НА РАЗДЕЛА „МЕЖДУНАРОДЕН АРБИТРАЖ – ЗАКОНИ И РЕГУЛАЦИИ“ ЗА 2021 Г. В ПРЕСТИЖНAТА МЕЖДУНАРОДНА ПУБЛИКАЦИЯ ICLG

in Български

Нашият експерт в областта на процесуалното представителство и арбитража и д-р по межуднародно частно право – Цветелина Димитрова е автор на раздела Международен арбитраж – закони и регулации  за 2021 г. в престижнaта международна публикация ICLG към медийната компания Global Legal Group, която се фокусира върху в значими правни и бизнес сектори. Сред разглежданите близо 60 сфери са заглавия като Защита на потребителите, Контрол на сливанията и придобиванията, Режими на преки чуждестранни инвестиции, Изпълнение на чуждестранни съдебни решения, Преструктуриране и несъстоятелност, и други. Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ ексклузивно допринася за българския раздел в сферата на Международния арбитраж за трета поредна година.

Наръчникът съдържа преглед на правната рамка в сектора за 36 отделни юрисдикции от шест континента. Основни акценти в публикацията са арбитражните споразумения, приложимото законодателство, избора на арбитражен съд, процедурни правила, обезпеченителни мерки, вземане и изпълнение на арбитражни решения, както и тенденции и предстоящи промени при използването на арбитражни процедури.

ICLG – International Arbitration – 2021 – Bulgaria