Валентин Георгиев

Старши съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 42
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Валентин Георгиев e старши съдружник в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1982 г, , където и е преподавал няколко години. Специализирал е в Белгия в сферата на Правото на Европейския съюз и в Германия във връзка с националната и международна защита в областта на Правата на човека.

Регистриран е в Адвокатската колегия.

Ръководител е на юридическия факултет на Бургаски свободен университет, а в периода 1991-1992 г. е бил правен съветник на Министър-председателя.

Основните му сфери на дейност са банково дело и несъстоятелност, както и корпоративно и търговско право. Бил е синдик на „Плама“, а също и на „Балканбанк“ – една от най-голямите български банки, обявени в несъстоятелност.

Сфери на дейност:

Банково дело
Несъстоятелност
Корпоративно и Търговско право

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт
Вили Дацов

Вили Дацов

Юрисконсулт