Владимир Иванов

Асоцииран съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 40
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Владимир е завършил един от най-престижните университети във Франция и Европа – Сорбоната със специализация в областта на европейското бизнес право и международното икономическо право, с акцент върху международното наказателно право. През 1997 г. в България получава и Магистърска степен по право, от 1999 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия, а от 2000 г. и адвокат в Парижката адвокатска колегия. Професионалният опит на Владимир преди да се присъедини към екипа на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ включва постовете като ръководител на отдел Право на ЕО към Издателска къща „Сиела“, Главен правен консултант по проект на програма Фар „Съвместимостта на държавните помощи със законодателството на ЕО“, както и адвокат в „Ландуел и Съдружници“, Франция.

В сферата на своята компетентност, Владимир представлява нашите клиенти по наказателни дела пред националните съдилища, както и във Франция по наказателни и търговски дела, при спорове с френската данъчна администрация относно дължими данъци и такси при дейност на български дружества на френска територия, както и пред Европейския съд по правата на Човека.

Отдел френскоговорещи клиенти. В своята кариера в „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Владимир ръководи отдел „Франкофонски клиенти“, създаването на който цели да отговори на специфичните нужди на френски и френскоговорещи клиенти да бъдат съветвани и подкрепяни при осъществяването  на тяхната дейност и проекти в България. Този отдел съветва и подпомага и български дружества или частни лица, които желаят да инвестират или да се установят във Франция.

Владимир е Заместник-председател на Френско-българската търговка камара, към която „Георгиев Тодоров и Ко.“ се присъединява през 2004 г. с цел активна правна подкрепа на френската общност в България.

Той е класиран в престижното международно издание Who’s Who Legal като Глобален Лидер за 2019г. в сектора на Конкурентното право.

Сфери на дейност:

Право на Европейския съюз
Права на Човека
Наказателно право
Френско право
Международно частно право
Конкуренция
Търговско право

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат
Ида Големанова

Ида Големанова

Младши адвокат
Красимир Христов

Красимир Христов

Младши адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт
Вили Дацов

Вили Дацов

Юрисконсулт