Владимир Иванов

Асоцииран съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 40
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Владимир Иванов е завършил един от най-престижните университети във Франция и Европа – Сорбоната със специализация в областта на Eвропейското бизнес право и международното икономическо право и с акцент върху Международното наказателно право. Получава и Магистърска степен по право в България през 1997 г. Oт 1999 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия, а от 2000 г. е и адвокат в Парижката адвокатска колегия.

Професионалният опит на Владимир преди да се присъедини към екипа на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ включва ръководител на отдел Право към Издателска къща „Сиела“, Главен правен консултант по проект на програма Фар „Съвместимостта на държавните помощи със законодателството на ЕС“, както и адвокат в „Ландуел и Съдружници“, Франция.

Владимир представлява клиенти по наказателни дела пред националните съдилища, както и във Франция по наказателни и търговски дела, при спорове с френската данъчна администрация относно дължими данъци и такси при дейност на български дружества на френска територия, както и пред Европейския съд по правата на човека.

Отдел френскоговорещи клиенти. В „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Владимир ръководи отдел „Франкофонски клиенти“, който цели да отговори на специфичните нужди на френски и френскоговорещи клиенти, както и да ги представлява в тяхната бизнес дейност и при осъществяването на проекти в България. Този отдел подпомага и български дружества или частни лица, които желаят да инвестират или да се установят във Франция.

Владимир е Заместник-председател на Френско-българската търговска и индустриална камара, към която „Георгиев Тодоров и Ко.“ се присъединява през 2004 г. с цел активна правна подкрепа на френската общност в България.

Той е класиран в престижното международно издание Who’s Who Legal като Глобален Лидер за 2019г. и 2020 г. в сектор Конкурентното право.

Сфери на дейност:

Право на Европейския съюз
Права на Човека
Наказателно право
Френско право
Международно частно право
Конкуренция
Търговско право

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт