Владимир Иванов

Асоцииран съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 40
  • Location: ул. Парчевич 27, София, България

Владимир е завършил един от най-престижните университети във Франция и Европа – Сорбоната със специализация в областта на европейското бизнес право и международното икономическо право, с акцент върху международното наказателно право. През 1997 г. в България получава и Магистърска степен по право, от 1999 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия, а от 2000 г. и адвокат в Парижката адвокатска колегия. Професионалният опит на Владимир преди да се присъедини към екипа на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ включва постовете като ръководител на отдел Право на ЕО към Издателска къща „Сиела“, Главен правен консултант по проект на програма Фар „Съвместимостта на държавните помощи със законодателството на ЕО“, както и адвокат в „Ландуел и Съдружници“, Франция.

В сферата на своята компетентност, Владимир представлява също така нашите клиенти по наказателни дела пред националните съдилища, във Франция по наказателни и по търговски дела, както и пред Европейския съд по правата на Човека.

Отдел Френско говорещи клиенти. В своята кариера в „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Владимир ръководи и отдел „Франкофонски клиенти“, създаването на който цели да отговори на специфичните нужди на френски и френско говорещи клиенти да бъдат съветвани и подкрепяни при осъществяването в България на тяхната дейност и проекти. Този отдел съветва и подпомага и български дружества или частни лица, които желаят да инвестират или да се установят във Франция.

Владимир е Заместник-председател на Френско-българската търговка камара, към която „Георгиев Тодоров и Ко.“ се присъединява през 2004 г. с цел активна правна подкрепа на френската общност в България.

Сфери на дейност:

Право на Европейския съюз
Права на Човека
Наказателно право
Френско право
Международно частно право
Конкуренция
Търговско право

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат