Георги Костолов

Асоцииран съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 42
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Георги Костолов е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1998 г., а от 2008 г. е адвокат в Софийска адвокатската колегия. Притежава предишен опит като юрисконсулт в териториална данъчна служба, а също и като главен данъчен експерт в централното управление на българската Агенция по приходите. Работил е също като старши данъчен консултант в „Делойт България“ през 2006 г. и 2007 г.

Адвокат Костолов е специалист е в областта на данъчното право. Квалификацията му включва даване на консултации и осъществяване на процесуално представителство по различни данъчни и правни въпроси. Опитът му включва участие в проекти за присъединяване на България към ЕС, в това число участие в Експертната група за прилагане на Шестата директива за ДДС и изготвяне на проекта на българския Закон за ДДС; европейски проект за „Кремиковци“ (най-голямото металургично предприятие в България), където прави данъчен анализ на дейностите на дружеството; данъчно третиране на дейността на българския кол център на Hewlett Packard, данъчен анализ на гаранционните, ремонтни и сервизни услуги и доставки на IBM, правен анализ на „Софийски имоти“ от името на Столична общинска агенция за приватизация, участие в структурирането на продажбата на акциите на футболен клуб ЦСКА, правен консултант по въпроси за концесии и търсене, проучване и извличане на полезни изкопаеми на територията на Република България, участвал е в изпълнението на обществената поръчка за изготвяне на проекти на нормативни актове за въвеждане на електронното правителство в България и др.

Опитът му включва процесуално представителство по данъчни дела за най-големите български дружества, както и данъчни консултации на български и мултинационални клиенти, анализ на данъчните последици при прехвърляне на дялове, акции и активи, придобиване на недвижими имоти от чуждестранни инвеститори, разпределение на дивиденти и др.Някои от ключовите му клиенти са Балкантел, АДМ Румъния Трейдинг, Бояна Дрийм Резидънс, Майлан, Топлофикация Плевен.

Той е член на Комитет „Данъци и право“ към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (най-голямата българска работодателска организация). Има публикации по данъчни въпроси в множество български и международни правни платформи.

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ е класирана в няколко поредни години в сектор Данчъно право в престижното международно издание Chambers and Partners, а Георги е препоръчан адвокат в областта и 2022 г. подобрява класирането си в по-висока категория – Band 2.

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Младши адвокат
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Юрисконсулт
Петя Станкова

Петя Станкова

Юрисконсулт
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат