Георги Костолов

Съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 42
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Георги е завършил Юридическия факултет на Софийския университет през 1998 г. и от 2007 г. е адвокат в Софийска адвокатската колегия. Притежава предишен опит като юрисконсулт в териториална данъчна служба, а също и като главен данъчен експерт в централното управление на българската Агенция по приходите. Работил е също като старши данъчен консултант в „Делойт България“ през 2006 и 2007 г.

Специалист е в областта на данъчното право. Квалификацията му включва даване на консултации и осъществяване на процесуално представителство по различни данъчни и правни въпроси. Опитът му включва участие в проекти за присъединяване на България към ЕС, в.т.ч. участие в Експертната група за прилагане на Шестата директива за ДДС и изготвяне на проекта на българския Закон за ДДС; европейски проект за „Кремиковци“ (най-голямото металургично предприятие в България), където прави данъчен анализ на дейностите на дружеството; данъчно третиране на дейността на българския кол център на HP, данъчен анализ на гаранционните, ремонтни и сервизни услуги и доставки на IBM, правен анализ на „Софийски имоти“ от името на Столична общинска агенция за приватизация, участие в структурирането на продажбата на акциите на футболен клуб ЦСКА, правен консултант по въпроси за концесии и търсене, проучване и извличане на полезни изкопаеми на територията на Република България, участвал е в изпълнението на обществената поръчка за изготвяне на проекти на нормативни актове за въвеждане на електронното правителство в България и др.

Опитът му напоследък включва процесуално представителство по данъчни дела за най-големите български дружества, както и данъчни консултации на български и мултинационални клиенти, анализ на данъчните последици при прехвърляне на дялове, акции и активи, придобиване на недвижими имоти от чуждестранни инвеститори, разпределение на дивиденти и др.

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е класирано в няколко поредни години в престижното международно издание Chambers & Partners, а Георги е е препоръчан адвокат в областта на данъчните консултации и процесуално представителство по данъчни дела в България.

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт
Вили Дацов

Вили Дацов

Юрисконсулт