проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

 • Tel: +359 2 937 65 38
 • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Иван Тодоров е основател и старши съдружник в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“. Той е бил ръководител на катедрата по публично право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” няколко години и e професор по административно право в друг университет. Специализира в Университета на Южна Каролина и по-късно придобива статут на почетен гражданин на гр. Колумбия, столицата на Южна Каролина, САЩ. Участва и в програма за „Подпомагане на компании от Централна и Източна Европа“ към Association for The Overseas Technical Scholarship (AOTS) в Токио, Япония.

Професор Тодоров има значителен опит, както по отношение на теоретични, така и на практически правни въпроси. Ръководи някои от най-значимите административни процедури в България и съдебните дела, свързани с тях, като приватизациите на Българския морски флот и Българската телекомуникационна компания, лицензирането на втория и третия GSM оператори, националното лицензиране на Нова телевизия, концесиите на Летище Варна и Летище Бургас, приватизацията на NU Boyana Film Studios (единственото българско филмово студио), и сложни съдебни производства за Microsoft Corporation и Mitsui & Co. пред Комисията за защита на конкуренцията. Инициирал е шест дела в Конституционния съд и е участвал в успешното водене на едни от най-значимите международни арбитраж​ни дела, както и съдебни дела в чужбина и в Съда на ЕС.

Освен това професор Тодоров е бил национален консултант в работна група на Организацията на обединените нации (ООН) за „Институционални и структурни реформи в съдебната система в България“. Той също участва като член и докладчик в Комисията за изготвяне на Административнопроцесуалния кодекс и като национален експерт в програмата на ООН за „Административна модернизация на Централна и Източна Европа„. Също така участва в работна група по изготвяне на проект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. като ролята му включва изготвяне на конкретни предложения за текстове в кодекса за въвеждане на електронното правосъдие, както и участие в Комисия по правни въпроси към Парламента. В продължение на два мандата проф. Тодоров беше член на Съвета на директорите на една от най-големите адвокатски кантори в Европа – Eversheds Sutherland.

Професор Тодоров е и основател на Българската асоциация по Европейско право и почетен консул на Антигуа и Барбуда за Република България.

Независимите международни правни справочници Chambers and Partners и Legal 500 няколко поредни години го класират за водещ адвокат в сектор Процесуално представителство в България. През 2022 г. също така е препоръчан в секторите Енергийно право и природни ресурси, Медицинско право, и Интелектуална собственост в Legal 500.

През 2020 г. проф. Иван Тодоров получава престижната награда на Списание „Икономика” и най-голямата работодателска организация – Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за „Мистър Икономика“ за изключителния си принос към развитието на икономиката в България и изграждането на устойчив бизнес в последните три десетилетия.

Той има редица публикации, включително четири монографии (едната е публикувана и от американски издателство), учебник по административно право, със седем преработени издания като съавтор е с професор Кино Лазаров, както и множество правни статии и мнения в български вестници и правни онлайн платформи. Някои от основните му публикации са следните:

 • „Административен процес“, 2022 г. – 8-мо преработено и допълнено издание с измененията в АПК от 2021 г. и тълк. решения от 2021 и 2022 г., както и съществени промени в ЗАНН от 2021 и 2022 г., Сиела, съавторство с проф. д-р Кино Лазаров
 • „Административен процес“, 2020 г. – 7-мо преработено и допълнено издание с измененията в АПК от 2019г. и 2020 г. и Проект за изменения в ЗАНН от 2020 г., Сиела, съавторство с проф. д-р Кино Лазаров
 • „Инцидентен контрол за законосъобразност на административните актове в гражданския и административния процес“ lex.bg, септември 2020 г.
 • Административен процес, 2018 г. – 6-то преработено и допълнено издание с измененията на АПК от септември 2018г., Сиела, съавторство с проф. д-р Кино Лазаров
 • „Административен процес“, 2016 г. – 5-то преработено и допълнено издание, Сиела, глава 2, глава 3, глава 4, глава 5, глава 6, глава 7, глава 8, глава 11, глава 17, глава 22, глава 23, глава 34, глава 35
 • „Административният договор след въвеждането му в Административнопроцсуалния кодекс“, статия от списание „Административно правосъдие“, година XIX, брой 3/2016, съавторство с проф. д-р Кино Лазаров
 • Научен редактор на „Медицинско право“, 2016г, второ преработено и допълнено издание, проф. д-р Дарина Зиновиева
 • „Административен процес“, 2015 г. – 4-то преработено и допълнено издание, Сиела, глава 2, глава 3, глава 4, глава 5, глава 6, глава 7, глава 8, глава 11, глава 17, глава 22, глава 23, глава 34, глава 35
 • Монография „Взаимодействие между Европейското и българското административно право”, второ преработено и разширено издание, 2012г., Сиела, съавтор
 • „Административен процес“, 2012 г. – 2ро издание, Сиела, глава 2, глава 3, глава 4, глава 5, глава 6, глава 7, глава 8, глава 11, глава 17, глава 22, глава 23, глава 34, глава 35
 • Монография „Съотношения на европейското административно право с българското административно право след влизането в сила на Лисабонския договор, 2010г., Сиела
 • „Административен процес“, 2009 г., Сиела, глава 2, глава 3, глава 4, глава 5, глава 6, глава 7, глава 8, глава 11, глава 17, глава 22, глава 23, глава 34, глава 35
 • Монография „Взаимодействие между европейското и българското административно право”, 2008г., Сиела, глава 1, глава 2, глава 3, глава 4, глава 5, глава 6
 • Монография „Индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс“, 2007г., Сиела, с превод на английски и руски език
 • Административнопроцесуален кодекс, Коментар2006г., глава 5 „Издаване на административни актове. Индивидуални административни актове“ и раздел 5 „Изпълнение на административните актове и съдебните решения“, както и раздел 1, глави 4 и 5 и част 5, глава 17, и раздели 5-8, и раздел 6; съвместно с Константин Пенчев и съдия Богдан Йорданов
 • Монография „Издаване на индивидуални административни актове“, 2004г., Сиела
 • „Данък върху печалбата“, 1997г., Сиела, член на колектива по написване на книгата и рецензент
 • „Данък добавена стойност “, 1996г., Сиела, член на колектива по написване и главен редактор
 • Монография „Издаване на индивидуални административни актове“, 1995г. , Сиела
 • „Данък добавена стойност “, 1994г., Сиела, член на колектива по написване и главен редактор

  

  

  

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Младши адвокат
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат
Аделина Стаменова

Аделина Стаменова

Юрисконсулт