Иван Церовски

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 18
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Иван Церовски се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през май 2020г. Завършил е магистър по право в „Университета за национално и световно стопанство“ през 2003г. Преди това е учил в езикова гимназия със специалност „Мендиджмънт и маркетинг“.

Иван има богат опит във водещи български и международни компании, както и в няколко държавни институции, в които е осигурявал правно обслужване, участвал е в изготвяне на документация и оценителски комисии. Също така адв. Церовски e осъществявал предварителен и последващ контрол в областта на обществените поръчки по оперативни програми на ЕС. Предоставял е правни съвети по сключване на застраховки към „Алианц“ България и е изготвял договори по сделки с недвижими имоти, включително закупуване на терен, разпродажба на дребно на построени обекти, както и нотариално прехвърляне на недвижими имоти за водещи компании в сектора като „Хоум фор Ю“ ООД и „Фортън Интернешънъл“ АД.

Ключов сектор за адвокат Церовски е енергетиката като той развива практиката си в Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) при осъществяване на процесуално представителство пред съд и арбитраж, изготвяне на правни становища и документи, участие в експертни работни групи, изготвяне на проекти на наказателни постановления и др. Заема позиции на главен експерт и главен юрисконсулт като специфичните му знания в областта са високо оценени от клиентите и колегите му.

В практиката си в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“, адвокат Иван Церовски се фокусира в сферата на енергийно право и природни ресурси, недвижимите имоти, административното право и търговското право. Адв. Церовски понастоящем консултира и представлява редица дружества, като ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Марица 3, Топлофикация Русе и др.

През 2021 г. Иван е признат от международния независим правен справочник Legal 500 за препоръчан адвокат в областите на Енергийното право и природните ресурси и Процесуално представителство.

От 2020г. е член на Софийска адвокатската колегия.

Сфери на дейност:

Енергийно право и природни ресурси
Корпоративно и търговско право
Недвижими имоти и устройство на територията
Административно право и обжалвания

Николай Лазаров

Николай Лазаров

Управляващ съдружник
проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Основател и старши съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Асоцииран съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Виктор Герджиков

Виктор Герджиков

Младши адвокат
Димитър Стефанов

Димитър Стефанов

Младши адвокат
Аделина Стаменова

Аделина Стаменова

Юрисконсулт