Ида Големанова

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 20
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Ида Големанова завършва Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2017 г. Присъединява се към адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“  в началото на 2019 г.

През 2018 г. преминава обучение по международен търговски арбитраж при Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата. Владее английски език.

До присъединяването си към екипа на кантората, Ида работи в сферите на дружественото право, търговската несъстоятелност, както и търговските и облигационните спорове, с което натрупва опит в областите на търговското право и гражданския процес. Вземала е участие в множество инициативи, организирани от неправителствения сектор, по-отличителните, от които касаят изготвяне на правни статии за „Департамент за правна култура“ и сътрудничество в проект на „Центъра за правни инициативи“.

В практиката си в адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Ида консултира клиенти и осъществява процесуално представителство пред съда в различни правни области. Интересите й са в разнообразни сектори, сред които дружествено право, търговската несъстоятелност, гражданско право и процес, защита на личните данни, и административно право и процес.

От 2018 г. е член на Софийска адвокатска колегия.

Сфери на дейност:

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт