Красимир Христов

Aдвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

Красимир Христов се присъединява се към адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ през 2019г. През 2017г. завършва „Право“ към Юридически факултет на Софийския университет. Получава  и бакалавърска степен по „Международни отношения“ от същата институция. Владее английски и шведски език.

Като студент е част от обменната програма „Еразъм“ към Университет „Сьoдерторн“ в Стокхолм, Швеция, където проявява интерес към шведско и датско конституционно право, а също се присъединява и към сесии на датския парламент като наблюдател.

Професионалният му опит включва участие и в Програмата за законодателни проучвания към Народното събрание на Република България, където работи по данъчни въпроси, както и по въпроси, свързани с образованието. Също така работи като правен сътрудник към Софийска адвокатска колегия и стажува в Министерство на външните работи.

В практиката си на адвокат интересите му са в областите на гражданския процес, корпоративно право, облигационно право и търговски сделки. В адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ е консултирал значими клиенти като Expal Systems по въпроси на българското търговско право.

От 2018 г. е член на Софийска адвокатска колегия.

Сфери на дейност:

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт