Маргарита Иванова

Младши адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 29
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Маргарита Иванова е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и от началото на 2019 година се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Опитът на Маргарита е свързан с практически стаж в държавната администрация на Министерство на правосъдието в отдел „Процесуално представителство“ към дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти“, където тя активно подпомага експертите в изготвянето на правни становища по казуси с голям обществен интерес.

През 2016 г. участва в стажантската програма към Софийски районен съд, организиран от Българо- американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“.

През 2018 г. преминава курс за обучение на юристи по въпросите на Арбитражния съд към Българската търговско – промишлена палата. Участва в практически програми за обучение по изготвяне на съдебни решения и присъди.

В практиката си в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“, младши адвокат Маргарита Иванова консултира  значими клиенти в сферата на облигационното и търговско право, медицинско право, административно право и процес.

От 2018 г. е член на Софийска адвокатска колегия.

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат
Ида Големанова

Ида Големанова

Младши адвокат
Красимир Христов

Красимир Христов

Младши адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт
Вили Дацов

Вили Дацов

Юрисконсулт