Маргарита Иванова

Aдвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

  • Tel: +359 2 937 65 29
  • Location: ул. Петър Парчевич 27, София, България

Маргарита Иванова е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От началото на 2019 година се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Като част от екипа на кантората, работата на Маргарита е фокусирана в медицинското право. Съвместно с адв. Мария Дерелиева, тя обслужва клиенти и представлява редици големи лечебни заведения като веригата дружества на Aджибадем Сити Клиник, МБАЛ Доверие, МБАЛ Европа, УМБАЛ „Сити Клиник Св. Георги“, МБАЛ „Уни Хоспитал“ и „Хил Клиник“ АД. Маргарита също консултира успешно водещи компании, в сферата на фармацевтичните и диагностични продукти, сред които „Рош България“ ЕАД.

В ежедневната си работа тя консултира редица клиенти, като „Experian България“, „Амдокс България“ ЕООД, RECORDATI S.p.A., ,,Solaris Bus & Coach“ Z.o.o. Маргарита осъществява и обучения по основните моменти в Закона за мерките срещу изпиране на пари и тяхната приложимост за бизнеса на клиентите, както и консултации в сферата на финансовите корекции по програми, финансирани от фондове на Европейския съюз.

Предишният опит на Маргарита е свързан с работа в различни адвокатски кантори, където е осъществявала консултации в сферата на търговското и облигационно и медицинското право. Преминава и практически стаж в държавната администрация на Министерство на правосъдието, в отдел „Процесуално представителство“ към дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти“, където активно подпомага експертите в изготвянето на правни становища по казуси с голям обществен интерес. Участва и в програмата към Софийски районен съд, организирана от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“.

През 2018 г. преминава курс за обучение на юристи по въпросите на Арбитражния съд към Българската търговско – промишлена палата. Участва в практически програми за обучение по изготвяне на съдебни решения и присъди.

От 2019 г. е и член на Софийска адвокатска колегия.

В края на 2020 г. адвокат Иванова и адвокат Мария Дерелиева използваха специализираните си познания в областта на медицинското право, за да допринесат със статията си – „Правото или плащането – трудният избор, пред който НЗОК постави болници заради лимитите“ в правния портал lex.bg. Към същото издание този екип от юристи подготви и друга статия в сферата: „Противоречията в практиката по издаване на изпълнителен лист срещу държавата“

През 2021 г. Маргарита е призната от международния независим правен справочник Legal 500 за препоръчан адвокат в областите Процесуално представителство и Медицинско право.

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Адвокат
Цветелина Милева

Цветелина Милева

Юрисконсулт
Александър Лешев

Александър Лешев

Юрисконсулт