Мария Дерелиева

Адвокат

Contact info

Информация за контакт

Kontaktinformation

Informations de contact

Мария Дерелиева е завършила Юридическия факултет на Софийския университет и от 2012 г. е член на Софийска адвокатска колегия. Преди да се присъедини към кантората, Мария е работила в държавната администрация. Като експерт в Правната дирекция на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е консултирала издаването на лицензии и ценови решения в електроенергийния сектор и осъществявала процесуално представителство на Комисията по множество съдебни производства пред Върховния административен съд. Като правен експерт в ДКЕВР е участвала в експертни групи с оглед транспониране на третия енергиен пакет на Европейския съюз в българското законодателство. Мария е работила и като юрисконсулт в Министерството на финансите, където е представлявала българската държава в множество съдебни и арбитражни производства. По-конкретно, Мария е специализирала в подготовката на позицията на българската държава по международни арбитражни спорове, образувани и разглеждани по правилата на ICC и на UNICITRAL и по Енергийната харта.

Основните области, в които Мария работи са процесуално представителство, вътрешни и международни арбитражни дела, обжалване на административни актове, енергийно право, административни процедури пред Комисията за енергийно и водно регулиране, дружествено и търговско право, медицинско право. В кантората Мария консултира клиенти по дружествени и регулаторни въпроси и като процесуалист представлява клиенти по административни и търговски дела. По-конкретно, представлява големи енергийни производители като ТЕЦ Бобов дол, Брикел и Топлофикация Русе в съдебни производства пред административните съдилища по обжалване на ценови решения и други актове на КЕВР, както и в търговски дела във връзка с цени на електрическа или балансираща енергия. Професионалният й опит включва консултация за Телерик, най-успешната българска софтуерна компания, съветване на земеделски компании Уинслоу Груп и Серес по сделки за придобивания, консултиране на Хил клиник и Он клиник относно дружествени и регулаторни въпроси.

Сфери на дейност:

Корпоративно и Търговско право
Енергийно право и природни ресурси
Административно право и обжалвания
Съдебно и арбитражно производство

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

проф. Иван Тодоров

проф. Иван Тодоров

Управляващ съдружник
Валентин Георгиев

Валентин Георгиев

Старши съдружник
Арно Мамасян

Арно Мамасян

Старши съдружник
Александър Пачаманов

Александър Пачаманов

Старши съдружник
Георги Костолов

Георги Костолов

Съдружник
Миглена Пенева

Миглена Пенева

Съдружник
Николай Лазаров

Николай Лазаров

Съдружник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Асоцииран съдружник
Тома Драшков

Тома Драшков

Младши адвокат
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Младши адвокат